عباس آخوندی خبر داد:

پرداخت 30 هزار میلیارد ریال به پیمانکاران جاده و ریل

16 سپتامبر 2015 - 13:10 dsfr.ir/y95kk

بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی از محل واگذاری اسناد خزانه اسلامی در طی سال 1394 تسویه می شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی گفت: حدودا 30 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در سال جاری به پیمانکاران طرف قرارداد از طرح های جاده ای و ریلی واگذار می شود.

این اسناد به موجب بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال جاری منتشر می شود. در سال 1393 نیز مبلغ 5 هزار و 500 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران واگذار شد که با توجه به استقبال پیمانکاران این رقم در سال جاری به 30 هزار میلیارد ریال افزایش داشته که مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در مرحله اول آماده توزیع است.

وزیر راه و شهرسازی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و طرح های ستاد وزارتخانه را از جمله حوزه های مشمول بند ط تبصره 6 برشمرد و افزود: این اوراق به منظور تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای از تاریخ 21 شهریور ماه سال جاری انتشار یافت که از تضمین پرداخت دولت و همچنین از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه فرابورس برخوردار است.

آخوندی با بیان این که ظرفیت های قانونی تامین منابع مالی طرح های پیوست قانون بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه تا کنون مورد اقبال مردم قرار گرفته است تاکید کرد: اسناد خزانه با سررسید یک ساله به ارزش رسمی 1 میلیون ریال از سوی وزارت اقتصاد و دارایی منتشر و به صورت الکترونیکی از طریق بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل به متقاضیان فروخته می شود.

1