17 آوریل 2024 - 01:17

کشف اسکلت 5800 ساله انسان در اطراف شیراز

9 سپتامبر 2015 - 11:30 dsfr.ir/2j0jd

باستان شناس و سرپرست تیم کاوش در تپه تاریخی لپویی شیراز از کشف یک اسکلت انسان متعلق به مردی 30 تا 35 ساله که حدود 5 هزار و 800 سال پیشینه تاریخی دارد در این منطقه خبر داد.

نوروز رجبی افزود: این اسکلت اطلاعات بسیار با ارزشی در اختیار ما قرار می دهد و نوع تدفین و نوع قرار گرفتن آن در خاک می تواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد. حتی رژیم غذایی و نوع بیماری های این مرد سی و چند ساله نیز می تواند در اکتشافات و مطالعات بعدی مورد مطالعه قرار گیرد.

به گفته رجبی، کوچ نشینی، یکجانشینی و آغاز دوره شهرنشینی سه مرحله تاریخی است که در اکتشافات از تپه تاریخی لپویی به آن دست یافته ایم. وی در ادامه گفت: روستایی که در این منطقه وجود داشته 3 هزار و 300 تا 3 هزار و 700 سال قبل از میلاد حضرت مسیح وجود داشته و آثار به دست آمده در آن زمان نشانگر روند شکل گیری تمدن تاریخی در این منطقه است.

نکته جالب توجه هجوم مردم و ساکنان روستای لپویی در هنگام کشف این اسکلت بود که از وجود تاریخ کهن و پیشینیه تاریخی سرزمین شان به وجد آمده بودند.

گفتنی است؛ تپه باستانی لپویی در فاصله 20 کیلومتری شمال شیراز و 25 کیلومتر جنوب تخت جمشید واقع شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1