22 ژوئیه 2024 - 14:01

هنرمندان صنایع دستی برای دریافت کد شناسه اختصاصی اقدام کنند

4 مارس 2024 - 07:00 dsfr.ir/bh7kb

هنرمندان صنایع دستی برای دریافت کد شناسه اختصاصی اقدام کنند
هنرمندان صنایع دستی برای دریافت کد شناسه اختصاصی اقدام کنند
هنرمندان صنایع دستی برای دریافت کد شناسه اختصاصی اقدام کنند

مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایع دستی گفت: صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی برای جلوگیری از تضییع حقوق و بهره مندی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای دریافت کد شناسه اختصاصی اقدام کنند.

به گزارش «دنیای سفر»، محمدحسین عسکرپور با بیان اینکه طبق همکاری و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفتن کد شناسه اختصاصی محصولات صنایع دستی تولید داخل، فراهم شده است، اظهار کرد: تولیدکنندگان، فروشندگان و تجار صنایع دستی باید بر اساس اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان از طریق مراجعه به سامانه جامع تجارت تمام محصولات و تولیدات خود را ثبت و به ازای هر محصول کد شناسه دریافت کنند تا بتوانند نسبت به صدور فاکتور الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان مالیاتی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه طبق بند ۱۴ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از شروط معافیت مالیاتی، گرفتن کد شناسه اختصاصی صنایع دستی است، تصریح کرد: تولید داخل (موضوع ماده ۱ قانون حمایت از هنرمندان، صنعتگران، استادکاران و فعالان صنایع دستی مطابق با فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

1