24 آوریل 2024 - 14:33

تهدید حریم شهر باستانی بیشاپور با کاشت گل

29 فوریه 2024 - 17:20 dsfr.ir/nt7z1

تهدید حریم شهر باستانی بیشاپور با کاشت گل
تعرض به حریم شهر باستانی بیشاپور کازرون به بهانه کاشت گل نرگس
تعرض به حریم شهر باستانی بیشاپور کازرون به بهانه کاشت گل نرگس

یک کنشگر میراث فرهنگی در استان فارس از اقداماتی برای زیر کشت بردن حدود ۳۰ هکتار از عرصه و حریم شهر باستانی بیشاپور خبر داد. این منطقه سال ۱۳۹۷ با پرونده «چشم انداز یا محور ساسانی استان فارس» در یونسکو ثبت جهانی شده است.

به گزارش «دنیای سفر»، سیاوش آریا، کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی در هفته جاری، عکس هایی را از این محدوده گرفته که نشان می دهد حجم زیادی سنگ و مصالح در عرصه و حریم بیشاپور باستانی تخلیه و زمین ها با گچ قطعه بندی شده است.

این کنشگر میراث فرهنگی طبق بررسی ها و پیگیری هایی که داشته است، گفت: ظاهراً با کشت گل نرگس در پهنه ای گسترده و به وسعت ۳۰ هکتار موافقت اولیه شده، درحالی که نقض قانون میراث فرهنگی و تخلف است.

او اضافه کرد: محوطۀ مورد نظر که اقدام نخستین برای کِشت گل نرگس در آن انجام شده، پشت پایگاه میراث جهانی بیشاپور در پهنه ای به گستردگی ۳۰ هکتار است.

این پژوهشگر میراث فرهنگی در استان فارس ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که کِشت گل نرگس در شهر جهانی بیشاپور بدون فراهم سازی هیچ گونه طرح و تصویبی در شورای فنی ادارۀ کل میراث فرهنگی استان فارس انجام گرفته است و حتی موضوع آن کتبی به مدیریت پایگاه جهانی بیشاپور اعلام نشده است.

این کنشگر میراث فرهنگی با اشاره به مشاهداتی که از این منطقه داشته است، به ایسنا گفت: وقتی هنوز در شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی چنین مجوزی داده نشده است، چگونه این حجم از مصالح در منطقه تخلیه شده، طرح نخستین آن ریخته شده و در آینده ای نزدیک آغاز به شخم زنی و کِشت گل نرگس در پهنه ای بسیار گسترده می کنند؟ مجموعۀ جهانی بیشاپور یک محوطۀ تاریخی و فرهنگی به شمار می آید، چگونه می توان در آن، با توجه به اقلیم و وضعیت آب آن، گل کِشت کرد و به مردم فروخت؟

او با یادآوری قوانین میراث فرهنگی دربارۀ عرصه یادمان های تاریخی و فرهنگی و ملی، افزود: بند یک درباره ضوابط عرصه تاکید دارد که هرگونه فعالیت باستان شناسی، ساماندهی، عمرانی، مرمت و حفاظت و تغییر کاربری تنها پس از تهیه طرح و تصویب آن از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امکان پذیر است.

آریا همچنین تاکید کرد: در مجموعۀ تاریخی بیشاپور به دلیل جهانی بودن محوطه، حتی اگر طرح مورد نظر مصوبۀ شورای فنی ادارۀ کل میراث فرهنگی استان را نیز داشته باشد، نمی توان آن را اجرا کرد و برپایۀ قانون های میراث فرهنگی که شفاف است، هرگونه کِشت و پِی کنی و درخت کاری ممنوع بوده و تخلف به شمار می آید؛ مگر آن که، فرد یا مسئولانی فراتر از قانون باشند.

شهر باستانی بیشاپور در ۲۰ کیلومتری شهرستان کازرون قرار دارد و پروندۀ ثبت جهانی آن از شهرستان های فیروزآباد، کازرون و سروستان تشکیل شده است. این شهر در محور ساسانی فارس قرار گرفته و در پرونده ای با نام «منظر باستان شناسی ساسانی فارس» در سال ۱۳۹۷ ثبت جهانی شده است.

1