25 فوریه 2024 - 06:25

چالش های گردشگری انبوه در جنگل های هیرکانی

5 فوریه 2024 - 15:00 dsfr.ir/2c0eu

چالش های گردشگری انبوه در جنگل های هیرکانی
چالش های گردشگری انبوه در جنگل های هیرکانی
کمپینگ در دل جنگل های هیرکانی

رییس انجمن ملی طبیعت گردی ایران، مدیریت مقاصد گردشگری را لازم دانست و گفت: گردشگری انبوه از جمله چالش ها به شمار می رود.

به گزارش «دنیای سفر»، فرید جواهرزاده در حاشیه همایش ملی اکوتوریسم، بیوتوریسم و تنوع زیستی بر لزوم ایجاد پارک های ملی در ابعاد گسترده و سایت موزه های تفریحی در دل جنگل های هیرکانی را امری لازم برشمرد و گفت: این مساله کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اظهار این که معیشت بهره برداران هیرکانی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: وقتی شاهد بیکاری باشیم جنگل خواری به شکل عجیبی رشد خواهد کرد و تخریب جنگل ها نیز بیشتر می شود و اگر به فکر معیشت جامعه محلی باشیم به پایداری منطقه کمک می کند.

رییس انجمن ملی طبیعت گردی ایران، توسعه گردشگری انبوه را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: متاسفانه ظرفیت تحمل مقاصد گردشگری مورد توجه قرار نمی گیرد و در دهه های اخیر شاهد عدم تناسب بین تعداد گردشگران ورودی به یک منطقه و ظرفیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی آن منطقه مواجه هستیم.

1