10 ژوئن 2024 - 14:19
استانداردسازی هتل ها

استانداردی که مهر ملی ندارد

7 سپتامبر 2015 - 10:00 dsfr.ir/wa7ev

در حالی که مسئولان گردشگری بر استانداردسازی هتل ها تاکید دارند، این استانداردی که از آن نام برده می شود مهر سازمان ملی استاندارد را ندارد و در واقع ضوابطی درون سازمانی است.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه رقم می خورد. در این راستا تدوین استاندارد در حوزه گردشگری نیز در زمره کارهای سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است.

"هنسا قادری" دبیر کمیته متناظر استانداردسازی گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد در این خصوص به "دنیای سفر" گفت: مدتی است تعامل سازمان استاندارد با سازمان میراث و گردشگری خوب شده است چنان که کارگروه های مشترکی برای تدوین استاندارد در حوزه های مختلف گردشگری را تشکیل داده ایم. چنانکه تاکنون استانداردهایی در حوزه آموزش، پذیرش در هتل ها و دفاتر اطلاع رسانی گردشگران تدوین شده است.

او با اشاره به آنکه دفاتر اطلاع‌ رسانی گردشگران، بخشی از تاسیسات و موسسات گردشگری هستند که مسئول ارایه‌ خدمات مشاوره به بازدید کنندگان و تبلیغ فعالیت‌ های گردشگری اند ادامه داد: با وجود این، گاه همزمان، فعالیت های مرتبط دیگری در این مکان ها انجام می شود که عمدتا فعالیت های تجاری محسوب می شود. از این رو به منظور اجتناب از تداخل وظایف و مسئولیت های دفتر با فعالیت های تجاری موازی به ویژه اجتناب از عدم شفافیت در هزینه ها ی خدمات مورد ارائه، لازم است ضوابط و استانداردهایی  برای ارائه خدمات این دفاتر وجود داشته باشد. تدوین استاندارد ملی "دفاتر اطلاع رسانی به گردشگران- خدمات اطلاع رسانی و پذیرش گردشگران-الزامات" معیاری مناسب برای تاسیس این دفاتر در سراسر کشور و اصلاح ساختار و خدمات دفاتر موجود به منظور حمایت از حقوق گردشگران است. هدف از تدوین این استاندارد که حاصل همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کمیته متناظر استانداردسازی خدمات گردشگری وابسته به سازمان ملی استاندارد است، تعیین حداقل الزامات کیفی خدمات مورد ارائه توسط دفاتر اطلاع رسانی گردشگران (TIO) از هر نوع و اندازه، اعم از دولتی یا غیردولتی و نمایندگی های اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور به منظور نیل به رضایت و انتظارات بازدید کنندگان بوده است.

قادری درباره موارد مندرج در این استاندارد اظهار کرد: زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات، منابع انسانی، فعالیت های تجاری، ارتباطات و تبلیغات و به ویژه چگونگی ارائه اطلاعات به گردشگران از جمله موارد مندرج در این استانداردند که ریاست کمیسیون فنی آن محمد مهدی کتابچی و دبیری آن بر عهده من بود. این استاندارد با استفاده از استاندارد بین المللی ایزو منتشره در سال 2014 و با درج ملاحظات ملی حاصل از نظرات متخصصان صنعت گردشگری و نمایندگان ذی نفعان و ذی ربطان موضوع تدوین شده است و هم اکنون با شماره 19064 در وبگاه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.org.ir در بخش استانداردهای ملی قابل دستیابی است.

او با تاکید بر آنکه تاکنون چندین استاندارد برای هتل ها توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده است در تایید یا عدم تایید استانداردسازی هتل ها که چندیست توسط عاملان تطبیق در حال انجام است گفت: این استانداردسازی بر طبق ضوابط سازمان میراث و گردشگری انجام می شود و یک استاندارد ملی نیست. در واقع آنچه  توسط سازمان میراث و گردشگری و شرکت های عامل تطبیق انجام می شود مصوبه سازمان ملی استاندارد را ندارد اما نمی توان گفت نادرست است بلکه می توان گفت یک استاندارد درون سازمانی است و اسم استاندارد ملی را ندارد.

به گفته دبیر کمیته متناظر استانداردسازی گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد، استانداردهایی که در حکم ضوابط برای هتلداران نوشته شده اند بر مبنای توافق انجام شده اند و نمی توان گفت استانداردسازیی که در جریان است در سطح بین الملل نیز قابل قبول خواهد بود یا نه. حتا این احتمال وجود استانداردهای مورد نظر در کمیته ملی نیز تصویب شود اما چون این فرآیند طی نشده است و شماره لازم اخذ نشده است نمی توان نام استاندارد ملی را بر روی آن نهاد.

به گزارش دنیای سفر، این در حالی است که به زودی استاندارد آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی توسط سازمان ملی استاندارد تدوین خواهد شد و به گفته قادری این امر تا پایان سال 94 یا نهایتا در سال 95 محقق می شود.

1