10 ژوئن 2024 - 14:22
مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی خبر داد؛

شورای تدوین پیش نویس لایحه قانون میراث فرهنگی تشکیل شد

6 سپتامبر 2015 - 11:00 dsfr.ir/ts7xs

مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی گفت: شورای راهبردی نظارت بر تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شد.

یحیی نقی زاده مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی درباره اقدامات حقوقی این اداره کل، گفت: مهم ترین بحث بازنگری، اصلاح و تکمیل قوانین سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و در این راستا فعالیت های قوی انجام داده ایم.

نقی زاده افزود: از سال ها پیش هم به طور متمرکز یا متفرق کارهایی انجام شد ولی نتیجه نهایی حاصل نشده بود. سال گذشته این بحث را با رئیس سازمان میراث فرهنگی در میان گذاشتیم و بالاخره شورای راهبردی برای اصلاح قوانین سه حوزه کاری سازمان میراث فرهنگی تشکیل و بخش حقوقی به عنوان دبیر شورای راهبردی نظارت بر تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی شد.

وی افزود: جلسات مختلف این شورا برگزار شده و اولویت و چارچوب و شرح خدمات موضوع را مشخص کرده ایم اولویت اول نیز حوزه میراث فرهنگی شد. قوانین این حوزه ضرورت دارد که مورد بازنگری قرار گیرد. این قوانین قدیمی هستند و لازم است که به روز شده و برخی از آن ها تکمیل و یا اصلاح شوند. قوانین مربوط به میراث ناملموس، باستان شناسی زیر آب، تعهدات بین المللی که بهتر است در قوانین داخلی انعکاس پیدا کند، از جمله اقداماتی است که در رابطه با بحث تدوین قوانین باید انجام شوند. در حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز اصلاح آیین نامه ها و مقررات را با همکاری معاونان در دستور کار داریم.

نقی زاده درباره اینکه آیا پس از تغییر مدیریت این بخش از سازمان میراث فرهنگی، تمام این اقدامات به فراموشی سپرده می شود یا نه، گفت: شورا قائل به فرد نیست، این شورا متشکل از صاحب نظران و افراد خاص علمی با مسئولیت های رسمی هستند، از جمله پژوهشگران و معاونان میراث فرهنگی و صاحب نظران رشته های حقوقی؛ بنابراین این موضوع ربطی به جابه جایی معاونت حقوقی سازمان ندارد. از ادارات میراث فرهنگی استانها نیز استعلام کرده ایم که نیازمندی های قانونی و یا خلاءهای قانونی مدنظر خود را بیان کنند، از سوی دیگر میراث فرهنگی در ارتباط با دستگاه های دیگر نیز هست که باید قوانین با آنها نیز هماهنگ شود.

نقی زاده درباره اینکه چه موقع شاهد اصلاح قوانین خواهیم بود، گفت: بخشی از تشریفات قانونی در اختیار ماست، ما از طریق مجلس پیگیری می کنیم که سریع تر به نتیجه برسیم. نمی توان زمان مشخص کرد. قوانین حوزه میراث فرهنگی را فصل بندی کرده ایم و به عنوان پیش نویس لایحه در قالب دو فاز در نظر گرفته ایم که یکسری قوانین مربوط به تعریف کلیات، مباحث فنی و تخصصی میراث است و بخشی نیز مربوط به مباحث و تعهدات و تکالیف موقتی سازمان، افراد و ... است که سعی می کنیم تا آخر سال با کمک صاحب نظران کارهای مربوط به آن تمام شود. بخش های بعدی نیز اوایل سال بعد به صورت لایحه به دولت تقدیم می شود.

وی درباره اینکه آیا ایران پرونده دیگری در کشورهای خارجی دارد که بخواهد آن را از طریق محاکم بین المللی پیگیری کند، گفت: پرونده ای وجود ندارد و یا اگر آثار تاریخی از ایران در کشورهای دیگر وجود داشته باشد که قابل پیگیری باشد، یا هنوز پرونده آنها مشخص نشده و یا ما مطلع نیستیم، با این حال هم ما و هم وزارت امور خارجه این حراجی ها و پرونده ها را رصد می کنیم. نحوه پیگیری آثار در کشورهای دیگر به گونه ای است که برای طرح دعوی باید تشریفات و رسیدگی های حقوقی انجام شود، بنابراین اگر شرایط مهیا نباشد، پیگیری های ما ابتر می ماند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1