2 مارس 2024 - 07:55
رئیس مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا:

رویکرد خلاق می تواند راهگشای تولیدات هنری باشد

31 ژوئیه 2023 - 08:00 dsfr.ir/nr96c

رویکرد خلاق می تواند راهگشای تولیدات هنری باشد
saba.honar.ac.ir
مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا

رئیس مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا گفت: خانه خلاق هنر و فرهنگ یا هر نوع ساختاری که هدایت گر و تسهیل گر نوآوری های عرصه هنر باشد، می تواند به استمرار تاریخی ارزش های هنر ایرانی - اسلامی و پویایی آن در مواجهه با نیازهای جامعه کمک کند.

به گزارش «دنیای سفر» بهنام زنگی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره تاسیس خانه خلاق هنر و فرهنگ در فرهنگستان هنر اظهار داشت: فرهنگستان هنر یکی از نهادهای تخصصی اصلی هنر کشور است که کارویژه های مهمی در زمینه رصد تحولات فرهنگی هنری و ایجاد فرصت های رشد و شکوفایی هنر ملی دارد، با توجه به اهمیت روزآمدی، نوآوری و خلاقیت در تولیدات هنری، به نظر می رسد مراکزی مانند خانه های خلاق یا هر نوع ساختاری که هدایت گر و تسهیل گر نوآوری های عرصه هنر باشد، می تواند به استمرار تاریخی ارزش های هنر ایرانی-اسلامی و پویایی آن در مواجهه با نیازهای جامعه کمک کند.

رییس خانه خلاق هنر و فرهنگ درباره ضرورت خلاقیت در امر هنر و فرهنگ گفت: هنر و فرهنگ همواره مبین هویت جامعه هستند و محصول هنری اساسا در جهت بیان ارزش های فردی و جمعی و اشاعه باورهای ناشی از آن تولید می شود. منازعات فرهنگی در جهان کنونی، با تغییر و پیشرفت ابزارها و فرایندهای ارایه اثر و انتقال داده ها، شکل دیگری به خود گرفته است که می تواند هنرهای بومی، اصیل و سنت های فرهنگی جوامع را تضعیف و منزوی کند.

«دستاوردهای خلاقیت و رویکرد خلاقانه به هنر و فرهنگ می تواند ارزش های بومی هنر و مولفه های هویتی در معرض تهدید آن را احیا و تقویت کند، امروزه هنر ما به وجود پشتوانه تاریخی و ذخایر غنی تمدنی خود با چالش های جهان معاصر مواجه است و خلاقیت و مدیریت خلاقانه، بهترین مسیر برای صیانت از آن به شمار می رود»

کسب وکارهای خلاق فرهنگی می توانند به خانه خلاق هنر و فرهنگ بپیوندد

زنگی درباره نیازسنجی خانه خلاق و نوآوری هنر و فرهنگ توضیح داد: شناسایی و پاسخ به نیازها مساله مهمی است، اساسا مدیریت خلاقیت و نوآوری مستلزم شناسایی نیازها است. به نظرم، شناسایی و سنجش نیازهای پنهان حوزه فرهنگ و هنر یکی از ماموریت های مهم مراکز خلاق است. خانه خلاق و نوآوری هنر و فرهنگ در مرحله بعد می تواند متناسب با نیازهای شناسایی شده و برای رفع آنها، ایده ها، افراد، استارتاپ ها و شرکت های خلاق را دعوت و پشتیبانی کند و از طریق ایجاد زنجیره پیوستگی بین آنها، زمینه ساز پاسخ به این نیازها باشد.

رییس موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا درباره حمایت خانه خلاق هنر و فرهنگ از کسب و کارها گفت: زمینه کار این خانه مشخص است و طبیعتاً هر کسب و کار و ایده نوآورانه ای که در حوزه هنر و فرهنگ وجود داشته باشد، می تواند به خانه بپیوندد. همچنین، با توجه به نیازهای بین رشته ای هنر و فرهنگ، استارتاپ ها و ایده های سایر حوزه ها که می توانند پاسخ گوی مقتضیات بین رشته ای هنر باشند هم می توانند در این خانه فعالیت کنند. نمونه های متعددی از این نوع را در زمینه فناوری های اطلاعات، هوش مصنوعی و فناوری های مواد می توان مشاهده کرد که امروزه جزو ضرورت های بدیهی توسعه کسب وکارها در حوزه هنر و فرهنگ به شمار می روند.

ضرورت توجه به اقتصاد صنایع خلاق و توجه به اقتصاد دیرپای هنر

زنگی درباره رابطه همکاری خانه خالق هنر و فرهنگ با سازمان ها نهاد یا شرکت هایی دولتی و غیردولتی گفت: فرهنگستان هنر اصلی ترین پشتیبان و همراه خانه است و برخورداری آن از گروه های تخصصی متشکل از سرآمدان رشته های هنری و همچنین سرمایه فرهنگی اعضای پیوسته و دیگر اعضای فرهنگستان مهمترین امتیاز خانه است. البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم برحسب جایگاه خود، نقش مهمی در پشتیبانی از این خانه را دارد. علاوه بر این، سایر دستگاه های فعال عرصه هنر و فرهنگ نیز برای همکاری با خانه اعلام آمادگی کرده اند و شرکت ها و مجموعه های خصوصی نیز می توانند از جمله همکاران فعال خانه باشند.

رییس خانه خالق هنر و فرهنگ دربار سایر رویکردها به جز امر شتابدهی کسب و کارها در حوزه فرهنگ و هنر بیان کرد: امیدواریم با توجه به ظرفیت های خانه خلاق و نوآوری هنر و فرهنگ و پشتوانه ارزشمند آن که اشاره شد، در کنار حمایت از ایده ها و استارتاپ ها، این خانه بتواند در شکل دهی به جریان های فعال و پویای هنر و توسعه کسب وکارهای صنایع خلاق ایفای نقش کند. ضرورت توجه به اقتصاد صنایع خلاق و توجه به اقتصاد دیرپای هنر در کشور ایجاب می کند تا با روش های درست و عالمانه با کسب وکارهای حوزه هنر و فرهنگ مواجه شویم.

رویکرد خلاق می تواند راهگشای تولیدات هنری باشد

زنگی خاطرنشان کرد: موسسه صبا یکی از مراکز اثرگذار هنری در کشور محسوب می شود که تجارب موفقی در برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری ملی، منطقه ای و بین المللی داشته است. همچنین، در طی بیش از دو دهه فعالیت این موسسه، بخش بزرگی از جامعه هنری کشور به ویژه در رشته های تجسمی با صبا همکاری داشته اند. این تجربه و پیشینه ارزشمند امروز می تواند از طریق خانه خلاق هنر و فرهنگ، در راستای نیازهای روز جامعه هنری کشور و همچنین مطالبه و خواست جامعه از هنر و محصول هنری حرکت کند.

رییس موسسه فرهنگی،هنری و پژوهشی صبا بیان کرد: تولیدات هنری در کشور با برخی موانع زیرساختی و عمدتاً اقتصادی مواجه است که رویکرد خلاق به آن می تواند راهگشا باشد و توسعه زمینه های تولید اثر و تعمیق ارزش ها و پشتوانه های فرهنگی آن را به دنبال داشته باشد.

1