28 فوریه 2024 - 19:41

ایران شناسی راه مواجهه با ایران هراسی است

27 ژانویه 2023 - 10:30 dsfr.ir/2c78p

ایران شناسی راه مواجهه با ایران هراسی است
آراد برندینگ
ایران شناسی راه مواجهه با ایران هراسی است

مشاور عالی رئیس بنیاد ایران شناسی در نشستی با دیپلمات های کشورمان گفت: دیپلمات ها نیازمند استراتژی در دیپلماسی عمومی نوین هستند که می تواند چند وجهی باشد. یکی از بهترین راه های مواجهه با ایران هراسی، موضوع ایران شناسی است.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از خبرگزاری ایرنا، رضا کلهر در نشستی با دیپلمات های کشورمان در کشورهای خارجی اظهار داشت: در دیپلماسی عمومی نوین با کمک ایران شناسی و معرفی ایران با چهره واقعی آن چند کار را انجام می دهید؛ نشان می دهید که ایران کشوری است که متجاوز نبوده و در طول تاریخ همیشه موحد و خداپرست بوده و دارای کثرت گرائی قوی و دینی است و خشونت در این کشور جایگاهی ندارد.

وی افزود: در بنیاد ایران شناسی در پی آن هستیم که این چهره را هر روز قوی تر، روشن تر و مناسب تر به جهان عرضه و نوعی معرفی از ایران برای پاسخ به این مغالطه ها ارائه کنیم. کلهر اظهار داشت: آنچه به ما در دیپلماسی نوین دست بالا را می دهد مسأله روشنی حقیقت است. ما به حقیقت نزدیک تریم و می توانیم آن را برای حاکمیت ها و ملت ها همانند آفتابی نمایان کنیم. از این جهت دیپلماسی عمومی نوین ابزاری است که در اختیار شماست.

وی گفت: مهم ترین هدف، نشستن بر دل ها و تسخیر اذهان است که بی شک در این زمینه رسانه و راهبردهای رسانه ای نقش اساسی دارند.

کلهر اظهار داشت: در این حوزه دست بالایی نداریم و متأسفانه در پهنه تکنولوژی اطلاعات بُرد غربی ها از ما بیشتر است. وی گفت: ما به شدت در کشورهای غربی و حتی نزدیک خود نیازمند مواجهه منطقی هستیم. قوی ترین نوع مواجهه با ملت ها منطقی برهان است یعنی اینکه بتوان به گونه ای استدلالی در برابر مغالطاتی که در رسانه ها صورت می گیرد، مقابله نمائیم. امروز در جهان به وسیله فضای مجازی به شدت تحت تأثیر مغالطه های بسیار پیچیده هستیم و خیلی در این فضا برهان نمی بینیم و با درک علمی و یقینی از منطق روبه رو نیستیم.

مشاور عالی رئیس بنیاد ایران شناسی گفت: ما در جهان امروز با نوعی مغالطه با نام ایران هراسی روبه رو هستیم که بسیار جدی و فراگیر بوده و امواج آن مردمان جهان را دربرگرفته است. ایران هراسی امروز به یک موضوع بسیار جدی در برابر مواجهه ما با جهان مطرح است. وی افزود: به شدت نیازمندیم با ارائه ایران شناسی مبتنی بر برهان از یک سو و احساس انسان دوستی از سوی دیگر با جهان مواجهه کنیم. برای مواجهه با احساس می توانید نشان دهید که ایران قدرتمند، یکتاپرست و موحد کدام است.

ما باید به شما کمک کنیم چهره تعقلی و مثبت و چهره مهربان احساسی از ایران به جهان ارائه کنید. کلهر گفت: بنیاد ایران شناسی متکی بر اساسنامه خود موظف است ایران را به ایرانیان و جهانیان معرفی کند و این نوعی مواجهه در حوزه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی نوین است.

مشاور عالی رئیس بنیاد ایران شناسی یادآور شد: ما این ابزار را فراهم می کنیم تا با استفاده از رایزنی های فرهنگی و مواجهه های فرهنگی و نوع حضوری که شما در غرب و شرق پیدا می کنید با معرفی دقیق، بسیط و ساده ایران شناسی بتوانید برای مقابله با ایران هراسی حرفی برای گفتن داشته باشید. وظیفه ما در صحنه جهانی ارائه ایران شناسی به این معناست.

به گزارش «دنیای سفر»، «ایران هراسی» اشاره به بی اعتمادی، نفرت، انزجار، حسادت، تبعیض، تعصب، نژادپرستی، کلیشه، ترس یا بیزاری به ایرانیان به عنوان یک گروه نژادی، قومی، زبانی، مذهبی پذیرفته شده در سراسر جهان دارد. گسترهٔ ایران هراسی می تواند از نفرت فردی تا تعقیب و آزار نهادینه شده متغیر باشد.

1