16 آوریل 2024 - 21:02
تا روز هفتم فروردین؛

۴۹ مرکز اقامتی پلمب شدند

29 مارس 2022 - 11:00 dsfr.ir/no52n

۴۹ مرکز اقامتی پلمب شدند
دنیای سفر
۴۹ مرکز اقامتی پلمب شدند

۴۹ مرکز اقامتی در جریان بازرسی های انجام گرفته ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی تا روز هفتم فروردین ۱۴۰۱ پلمب شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تا روز هفتم فروردین ۱۴۰۱ تعداد ۹ هزار و ۹۱۹ بازدید از سوی ناظران ستاد هماهنگی خدمات سفر از تأسیسات گردشگری انجام گرفته که از این تعداد ۴۱۲ واحد گردشگری تشویق شده و ۴۹ واحد نیز تعلیق یا تعطیل شده اند. همچنین به ۸۹۱ واحد نیز تذکر داده شده است.

۹۱ مرکز نیز درباره نواقصی که داشتند ابلاغیه گرفتند و از واحدهای استان های گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد ۶۱ مورد بازدید نامحسوس شد.

تعداد ۳۲ هزار و ۴۶۷ تماس با سامانه ۰۹۶۲۹ گرفته شده که ۴۷۷ تماس ثبت شکایت شده و ۱۷۳۹ تماس شکایت نیز پیگیری شده اند.

۴۷۷ هزار و ۴۵۵ کیلوگرم مواد غذایی توسط ناظران بهداشت معدوم شده است همچنین دو هزار و ۷۵ واحد نیز پلمب شده که از این تعداد ۴۹ واحد اقامتی، ۱۱۳ مرکز بین راهی و ۳ پایانه مسافری پلمب شده اند.

1