رانندگان تاکسی "ستاره دار" می شوند

17 اوت 2015 - 15:30 dsfr.ir/y48cy

رئیس سازمان تاکسی رانی شهر تهران از ستاره دار شدن رانندگان تاکسی خبر داد.

میثم مظفر، در تشریح جزئیات این خبر گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری، در آیین نامه بهای خدمات شرکت های خصوصی، فرمت شناسنامه تاکسی رانان نیز در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه رانندگان تاکسی می توانند با مراجعه به شرکت ها، حکم خط یا شناسنامه را که شامل اطلاعات هویتی، سوابق و صلاحیت ها، مراحل رسیدگی به شکایات و ... است را دریافت کنند، گفت: بر این اساس رانندگان تاکسی، موظف هستند شناسه معرفی خود را در محلی بالای داشبورد نصب کنند.

رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه در این شناسه جدید، ستاره هایی نیز برای رانندگان تاکسی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: به رانندگان تاکسی، دارای عملکرد مثبت همچون امانت داری، قانون مداری، مشتری مداری، حس مسئولیت شرکت در دورهای آموزشی و ... ستاره اعطا خواهد شد و در شناسنامه آنها نیز قید می شود تا در معرض دید عموم قرار گیرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « همشهری » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1