1 مارس 2024 - 10:41

ایجاد مشاغل گردشگری کم هزینه تر از حوزه های دیگر است

12 اوت 2015 - 00:30 dsfr.ir/kc1hz

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای ایجاد هر شغل 160 میلیون تومان هزینه نیاز است، اما در حوزه گردشگری با هزینه‌ های بسیار کمتر می ‌شود کار ایجاد کرد ضمن اینکه هر گردشگر سفیر فرهنگی برای ایران است.

محسن جلال پور اظهار کرد: اگر بخواهیم جایگاه کشورمان را در گردشگری دنیا بررسی کنیم، تقریبا در موقعیت صفر قرار داریم ضمن آنکه در حوزه گردشگری فاصله زیادی با افق چشم ‌انداز داریم و نباید نادیده بگیریم که صنعت گردشگری در دنیا رقابتی است و حضور توریست همراه با زیرساخت‌ ها و امکانات اتفاق می‌افتد.

جلال پور تصریح کرد: هر گردشگری که به ایران بیاید، علاوه بر ارزآوری حداقل برای 3 تا 5 نفر و یا بیشتر ایجاد اشتغال می‌کند و در کشوری که بیش از 5 میلیون بیکار دارد، حتما حضور گردشگر یکی از راه های حل مشکل بیکاری است.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: می ‌توان بین همه ظرفیت‌ های فرهنگی و تاریخی پیوند برقرار کرده و با حضور گردشگران داخلی و خارجی بخشی از مشکل اشتغال را حل کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1