21 مارس 2023 - 20:42

اردبیل مقصد اصلی سفر در کشور است

31 اوت 2019 - 11:00 dsfr.ir/zs92v

نادر فلاحی

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: «طبق ارزیابی های صورت گرفته و اعلام رسانه های ملی، استان اردبیل در حال حاضر مقصد اصلی سفر در کشور است.»

نادر فلاحی در برنامه «تزه گون» در صداوسیمای مرکز اردبیل تصریح کرد: معرفی جاذبه های گردشگری استان و تبلیغات گسترده در سطح ملی و بین المللی از سال گذشته تاکنون باعث استقبال ویژه گردشگران در تابستان سال جاری شده است و ما این استقبال ویژه را مدیون رسانه ها هستیم.

او با اشاره به تأثیر رسانه های ملی، مطبوعات و فضای مجازی در معرفی قابلیت های استان ادامه داد: «در ماه های اخیر معرفی استان اردبیل در شبکه های بین المللی و عربی از جمله شبکه العالم باعث حضور گسترده گردشگران عرب به ویژه گردشگران عراقی در استان شده است.»

آثار و فواید توسعه گردشگری به طور ملموس در سطح استان احساس شده است و معرفی این حوزه به عنوان محور اول توسعه در استان باید تا حصول نتیجه مطلوب ادامه داشته باشد.

اصلی ترین برنامه ما برای توسعه گردشگری در استان "اردبیل 1400 بر قله گردشگری کشور" است و امیدواریم با توسعه زیرساخت ها و کمک بخش خصوصی به این مهم دست یابیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1