23 ژوئن 2024 - 19:36

برگزاری کارگاه آموزشی «بازاریابی دیجیتال گردشگری»

29 اوت 2019 - 13:00 dsfr.ir/2c0oa

بازاریابی دیجیتال گردشگری

مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری گفت: کارگاه آموزشی "بازاریابی دیجیتال گردشگری" روز گذشته، 5 شهریور ماه در محل معاونت گردشگری برگزار شد.

زاهد شفیعی با بیان این خبر گفت: پیرو دستورات دکتر مونسان و برنامه ریزی های انجام شده توسط دفتر آموزش و مطالعات گردشگری، اداره کل منابع انسانی و رفاه، دوره های آموزشی توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در معاونت گردشگری در دستور کار قرار داده است، لذا به دنبال این رویکرد کارگاه آموزشی "بازاریابی دیجیتال گردشگری" به عنوان سومین دوره آموزشی مربوطه در محل معاونت گردشگری برگزار شد.

در کارگاه آموزشی "بازاریابی دیجیتال گردشگری" کارشناسان با شیوه ها و روش های جدید و به روز بازاریابی و بهره گیری از ابزارهای نوین برای نفوذ در بازارهای گردشگری جهان و کسب سهم بیشتر از گردشگران بازارهای هدف، آشنا شدند.

مدیرکل آموزش و مطالعات گردشگری معاونت گردشگری برپایی این دوره ها را مهم، ادامه دار و اثربخش عنوان کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: تصمیم بر آن است تا کارگاه های آموزشی در زمینه هایی نظیر اکوتوریسم، الگوهای رفتاری و بازاریابی دیجیتال در سایر استان ها نیز برگزار شود.

دو کارگاه آموزشی پیشین نیز با عناوین «الگوهای رفتاری گردشگری» و نیز «زبان تخصصی گردشگری» طی ماههای گذشته سال جاری برگزار شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1