10 ژوئن 2024 - 04:18

جلوی ایجاد رانت در تورهای گردشگری المپیک ۲۰۲۰ را می گیریم

30 ژوئن 2019 - 09:00 dsfr.ir/si6fn

جلوی ایجاد رانت در تورهای گردشگری المپیک ۲۰۲۰ را می گیریم
mehrnews.com
المپیک ژاپن

معاون گردشگری کشور گفت: اجازه نمی دهیم کسی یا آژانسی در برگزاری تورهای گردشگری المپیک ژاپن رانت ایجاد کند چون محدودیتی در اجرای تورها وجود ندارد.

موضوع مربوط به بازارهای ورزشی را وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برنامه ریزی می کند. در جام جهانی روسیه نیز کارها در چارچوب وزارت ورزش انجام می شد. با آنها توافق کردیم که موضوعات مربوط به گردشگری را به ما بسپارند تا ما به آژانسهای خودمان آن را واگذار کنیم. می خواهیم با آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در این باره نشستی داشته باشیم تا درباره کلیت ماجرا صحبت کنیم.

برای اعزام تورهای گردشگری محدودیتی از نظر اینکه چه کسی تور به ژاپن ببرد و یا نه وجود ندارد. تا به امروز بحثی مطرح نشده است اما انحصار و رانتی هم نباید بوجود بیاید.

وی درباره اینکه یکی از نمایندگی های اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور نشستی را با دفاتر مسافرتی دیگر برگزار و اعلام کرده که می توان از طریق آژانس او برای المپیک ۲۰۲۰ تور گردشگری تعریف کرد گفت: قطعاً این کار مورد تایید ما نیست. هر کدام از آژانس های مسافرتی که آماده باشند و مجوز بند «ب» دارند، می توانند در این موضوع ورود کنند ما محدودیتی را نمی خواهیم ایجاد کنیم. اگر آژانسی احساس می کند رانتی بوجود آمده حتماً گزارش دهد.

در حال حاضر سهمیه خاصی برای ما اعلام نشده ممکن است ایران سهمیه ای داشته باشد که اگر در اختیار قرار گرفت سعی میکنیم فراخوان بزنیم تا همه بتوانند در این زمینه ورود کنند.

در رابطه با برنامه های المپیک ستادی در وزارت ورزش تشکیل می شود هنوز اتفاقی نیفتاده است و یا ما را دعوت نکرده اند با این وجود وزیر ورزش این همکاری را با سازمان میراث فرهنگی دارد که به سازمان درباره تورهای المپیک اطلاع بدهد. تقاضای ما برای نشست با رئیس کمیته ملی المپیک نیز برای هماهنگی در این باره است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1