21 ژوئن 2024 - 03:51
رئیس میراث فرهنگی شهرستان بهار خبر داد:

کشف دست کند تاریخی در شهر صالح آباد

4 اوت 2015 - 16:00 dsfr.ir/212vl

رئیس میراث فرهنگی شهرستان بهار از تایید کشف دست کندهای تاریخی در شهر صالح آباد بهار خبر داد.

مصطفی پاشایی اظهار داشت: متاسفانه خبر کشف دست کندهای تاریخی در شهر صالح آباد شهرستان بهار برخلاف خواسته میراث فرهنگی توسط شهرداری رسانه ای شده و دلیل اینکه میراث فرهنگی بر رسانه ای نشدن خبر تاکید داشت بحث حفاظت فیزیکی از این محل و جلوگیری از حفاری غیرمجاز بود.

پاشایی با بیان اینکه این دستکند در صالح آباد و حدود 20 روز پیش کشف شده است و اطلاعات آن توسط دهیاری و شهرداری به میراث فرهنگی خبر داده شد، گفت: این محل برای روشن شدن دوره تاریخی باید مورد تحقیق کارشناسان میراث فرهنگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: کارشناسان میراث فرهنگی در بازدید از این محل اعلام کردند که این محل باید مورد کاوش و باستان شناسی قرار گیرد تا اطلاعات دقیق آن اعلام شود.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان بهار با بیان اینکه تاریخی بودن دست کند صالح آباد تائید شده است، بیان کرد: تا فعالیت کاشناسی انجام نشود نمی توان دوره تاریخی آن را اعلام کرد.

پاشایی تاکید داشت: هیچ کدام از اطلاعات و آماری که در مورد این محل اعلام شده مورد تائید میراث فرهنگی نیست.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1