صرافان جدید در راه بازار ارز کشور

3 اوت 2015 - 14:00 dsfr.ir/yq2qp

بانک مرکزی پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در تاریخ 28 مرداد 1393 توسط شورای پول و اعتبار، رسیدگی به تمام تقاضاهای تأسیس صرافی واصله به این بانک را در دستور کار قرار داد.

بانک مرکزی ضمن مکاتبه رسمی با بیش از 2 هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط صرافی، نسبت به اخذ مدارک و مستندات لازم به منظور معرفی آنان به مرجع ثبت شرکت ها اقدام کرد که پس از تکمیل مراحل رسیدگی، این افراد به عنوان صراف جدید وارد بازار ارز کشور می شوند.

بررسی درخواست های واصله در حال حاضر به روز شده و در سریع ترین زمان ممکن مورد رسیدگی و پردازش قرار می گیرد. از این رو به اطلاع تمام متقاضیان تأسیس صرافی می رساند هرگونه نقل و انتقال و واگذاری اولویت رسیدگی به تقاضای صرافی فاقد وجاهت بوده و تغییری در برنامه رسیدگی وفق زمان بندی پیش بینی شده ایجاد نمی کند.

پذیرش تقاضای تأسیس صرافی صرفا از طریق سامانه بازار غیر متشکل پولی به آدرس www.nbfi.cbi.ir امکانپذیر است و رسیدگی به تقاضاهای واصله به صورت روزانه در برنامه کاری بانک مرکزی قرار دارد و با واجدین شرایط برای اخذ مدارک و مستندات لازم مکاتبه می شود.

بانک مرکزی اعلام کرد تقاضاهایی که خارج از سامانه یاد شده ارسال شوند فاقد اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهند شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1