20 آوریل 2024 - 19:22

ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات از سهمیه میراث طبیعی یونسکو

2 اوت 2015 - 18:00 dsfr.ir/3v3ud

منظر فرهنگی تاریخی روستای اورامانات در استان کردستان را می توان از سهمیه میراث طبیعی استفاده و در سال 2018 و یا 2019 ثبت جهانی کرد.

فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی ایران گفت: این روستا می تواند به عنوان میراث طبیعی ثبت جهانی شود. پایگاه آن نیز در حال تشکیل است.

وی افزود: گزینه ثبت جهانی آثار طبیعی ایران در سال 2016 کویر لوت و در سال 2017 جنگل های ارسباران است. می توان روستای اورامانات را به عنوان منظر فرهنگی و تاریخی به صورت ترکیبی ثبت کرد. منظر فرهنگی تاریخی اورامانات دره ای است که از پالنگان شروع می شود و تا حلبچه عراق ادامه دارد.

نظری گفت: امسال پرونده فناوری بادگیرهای ایران را برای ثبت جهانی در فهرست میراث ناملموس به یونسکو ارسال کردیم. سال بعد نیز ثبت کمانچه در دستور کار قرار گرفته است، منتهی اگر یونسکو محدودیت ایجاد نکند، چرا که به تازگی اعلام کرده کشورهایی که بیش از 10 میراث ناملموس در فهرست جهانی ثبت کرده اند، با محدودیت در تعداد آثار ثبتی مواجه خواهند شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1