12 ژوئن 2024 - 17:11

ادامه جدال هتل ها و مدارس بر سر اسکان مسافران نوروزی

1 مارس 2018 - 08:20 dsfr.ir/xg34a

ادامه جدال هتل ها و مدارس بر سر اسکان مسافران نوروزی
jamejamonline.ir
اسکان نوروزی مسافران

درحالی آموزش و پرورش اعلام کرده ۱۰۵ هزار کلاس درس را برای اسکان نوروزی آماده کرده که معاون گردشگری تاکید کرده این کلاس های درس مخصوص فرهنگیان است و مردم عادی نباید در آن ها بخوابند. از طرفی جامعه هتلداران بیانیه ای را صادر کرده و رفتار نامطمئن آموزش و پرورش را در نوروز زیر سوال برده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش چند روز پیش اعلام کرد: ۱۲ هزار مدرسه، ۱۰۵ هزار کلاس درس و ۳۴۵ خانه معلم برای اسکان نوروزی آماده شده است.

پس از آن معاون گردشگری از توافق هایی با آموزش و پروش برای حذف اسکان نوروزی در مدارس برای غیرفرهنگی ها و مسافران عادی خبر داد و تاکید کرد که اگر خلاف این توافق عمل شود "تخلف" شده و ستاد هماهنگی خدمات سفر، موضوع را رسیدگی خواهد کرد.

اما در سوی دیگر ماجرا، هتلداران که مدارس را از رقبای سرسخت خود و از مسببان کسادی بازار اقامت در نوروز می دانند، این توافق ها را به نوعی "صوری" تلقی کرده و بیانیه ای را در نقد فعالیت آموزش و پرورش در جذب مسافر نوروزی صادر کرده اند. 

جمشید حمزه زاده رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران دراین باره می گوید: آموزش و پروش اعلام کرده که کلاس های درس را فقط در اختیار فرهنگیان قرار می دهد، اما همین که نوروز می شود کلاس ها با نرخ آزاد به مردم عادی اجاره داده می شود. طعم پول شیرین است، به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت!

او این توافق ها را چندان پایدار نمی داند و اظهار می کند: با آن که می گویند توافق کردیم مدارس را فقط در اختیار فرهنگیان قرار دهیم، اما می دانیم امسال هم همان اتفاق سال های گذشته تکرار می شود. آن ها به اسم فرهنگیان کار را شروع می کنند، اما اگر مسافر عادی مراجعه کند یک کلاس درس را هم به قیمت آزاد به او اجاره می دهند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1