استفاده از سوخت های فسیلی بدون ایجاد آلودگی

4 ژانویه 2018 - 14:30 dsfr.ir/226uc

استفاده از سوخت های فسیلی بدون ایجاد آلودگی
proscons.ir
سوخت های فسیلی

محققان دانشگاه ایالتی اوهایو فناوری هایی را توسعه دادند که با استفاده از آن ها می توان سوخت های فسیلی را بدون ایجاد آلودگی محیطی و تولید دی اکسید کربن به کار گرفت.

این فناوری ها در فرایندی موسوم به چرخه شیمیایی از ذرات اکسید فلزی در رآکتورهای پرفشار برای سوزاندن سوخت های فسیلی و توده زیستی در غیاب اکسیژن مورد استفاده قرار می گیرند. اکسیژن موردنیاز برای سوختن در این فرایند از اکسیدهای فلزی به دست می آید.

یکی از این فناوری ها گاز شیل (Shale gas) را به محصولاتی مانند متانول و گازوئیل تبدیل می کند و در طول انجام فرایند، تمام دی اکسید کربن حاصل از آن و مقداری از دی اکسید کربن موجود در محیط مصرف می شود. با استفاده از این فرایند می توان ذغال سنگ و توده های زیستی را نیز به محصولات مفید تبدیل کرد.

فناوری دوم در واقع شیوه ای است که طول عمر ذرات مورد استفاده برای انجام فرایند شیمیایی تبدیل ذغال سنگ یا سایر سوخت های فسیلی به الکتریسیته را به میزانی افزایش می دهد که برای کاربردهای صنعتی مناسب است.

به اعتقاد محققان با توجه به زمان مورد نیاز برای جایگزینی منابع انرژی فعلی با منابع تجدیدپذیر، فرایند حلقه شیمیایی می تواند به عنوان یک پل ارتباطی در جریان انتقال روش های تامین انرژی از سوخت های فسیلی به منابع تجدیدپذیر انرژی در طول 30 سال آینده عمل کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1