مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی گفت:

بازنگری حریم و حفاظت از بازار تاریخی ارومیه ضروری است

27 ژوئیه 2015 - 10:00 dsfr.ir/wa6gn

بازار ارومیه با 14 اثر تاریخی و ارزشمند خود به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و عناصر هسته تاریخی شهر ارومیه با تدقیق و تکمیل عرصه و حریم مشخص، بیشتر از گذشته مورد حفاظت قرار می گیرد.

فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی در این زمینه گفت: مجموعه مسجد جامع و بازار تاریخی ارومیه از مهم ترین ارکان و عناصرِ هسته تاریخی شهر ارومیه است. که هر کدام از آثار تاریخی آن در زمان های مختلف در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.

او با بیان این که مسجد جامع این مجموعه تاریخی در سال 1314، مجموعه بازار تاریخی ارومیه در 1362، حمام آخوند و حمام تجلی نیز فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند، ادامه داد: حریم حفاظتی مجموعه بازار ارومیه در سال 1353 توسط اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران تعیین و ابلاغ شد. در عرصه این مجموعه سه کاروانسرا به نام های «سرای نخجوانی»، «سرای جدید»، و «سرای مهدی زاده» وجود داشت که بعدا از بین رفته بود.

وی با تاکید بر این که فعالیت های مقدماتی، عمرانی و گودبرداری در این محدوده، بازنگری حریم این مجموعه را ضروری کرد، افزود: در سال جاری تکمیل حریم و ضوابط حفاظتی این مجموعه نیز ضرورت یافت. در بازنگری عرصه و حریم بازار تاریخی ارومیه نیز این محدوده به عرصه بازار افزوده و مصوب شد هرگونه ساخت و سازی در این محدوده مطابق با طرح و تراکم سراهای مذکور و با استناد به عکس هوایی سال 1335 شمسی باشد.

نظری همچنین از اضافه شدن 3 راسته «نجاران»، «آهنگران» و «نوبخت» در بازنگری عرصه و حریم بازار تاریخی ارومیه، به عرصه این بازار تاریخی خبر داد و گفت: این سه راسته جزو بخش های لاینفک بازار بوده که با احداث خیابان پهلوی سابق (خیابان امام خمینی فعلی) از بدنه بازار جدا شده است. «دوشابچی بازار» یا بازار دوشاب فروشان بخش دیگری از بازار ارومیه در قسمت شمالی است که به سرنوشت این راسته ها دچار شده است.

نظری در پایان اضافه کرد: این راسته تاریخی فرآیند ثبت در فهرست آثار ملی را طی می کند و در حریم بازنگری شده به عنوان بنای واجد ارزش معرفی شده است. وی از قرار داشتن 11 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی و سه اثر ارزشمند در این مجموعه ی تاریخی خبر داد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1