2 مارس 2024 - 08:04

خانه های مسافر، خیانت به صنعت گردشگری کشور است

18 ژوئن 2017 - 10:00 dsfr.ir/2u468

خانه های مسافر، خیانت به صنعت گردشگری کشور است
نامشخص
عکس مربوط به آگهی یک مالک با عنوان "اجاره ویلا با کلبه اختصاصی در شمال" است.

با وجود استقبال از #گردشگری در ایران، می توان گفت شش ماهه دوم سال جاری نیز با حضور بیش از پیش گردشگران خارجی روبرو خواهیم بود.

"مشاور جامع هتلداران کشور"

مهدی نریمانی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری استقبال چشمگیری در بحث گردشگری به خصوص گردشگری خارجی تجربه کرده ایم و در کل یک اقبال عمومی به گردشگری ایران در جهان رخ داده است.

وی افزود: ما در بحث زیرساخت ها هنوز نتوانسته ایم پیشرفت خوبی داشته باشیم، در بحث هتل نیز تا چند سال پیش تسهیلات داده نشد، از هم گسیختگی در بخش خصوصی و دولتی برای گردشگری بسیار مشهود بود و دستگاه ها در قبال این موضوع یک عدم هماهنگی داشتند که امروز می توان گفت این موضوع بهبود یافته است.

رییس انجمن هتلداران استان اصفهان ادامه داد: با وجود استقبال از گردشگری در ایران، می توان گفت شش ماهه دوم سال جاری نیز ما با حضور بیش از پیش گردشگران خارجی روبرو خواهیم بود و حتی می توان سال آینده را نیز سال خوب گردشگری بین المللی کشور عنوان کرد.

نریمانی با اشاره به اینکه ایران برای گردشگران خارجی که به شکل تخصصی به گردشگری می پردازند به عنوان یک مقصد مهم جا افتاده است، تصریح کرد: ایران در منطقه، یک کشور چند هزار ساله محسوب می شود و گردشگران جهان به عنوان مقصدی مهم از آن یاد می کنند. خوشبختانه این روزها با کاهش ایران هراسی که به ناحق برای کشور ایجاد شده بود، گردشگرانی که سعی می کردند ایران را برای سفر انتخاب نکنند این کشور را گزینه اول خاورمیانه انتخاب می کنند.

وی تاکید کرد: اگر هر گردشگری که به کشور وارد می شود از سفرش راضی باشد، می تواند ایران را برای سفر به 10 گردشگر دیگر پیشنهاد دهد و این چرخه در کشور ما به خوبی شکل گرفته است.

رییس هتل داران استان اصفهان تاکید کرد: اصفهان، یزد و فارس نقاطی هستند که گردشگران خارجی روی آن ها تمرکز دارند و اصفهان در این موضوع پیشتاز است؛ به گونه ای که تمام تیم های گردشگری اقتصادی و سیاسی حتما اصفهان را گزینه اول گردشگری در ایران انتخاب می کنند.

نریمانی با اشاره به بحث خانه های مسافر و با انتقاد از این خانه ها گفت: خانه های مسافر خیانت به صنعت گردشگری کشور است، چه مجوز داشته باشند و چه مجوز نداشته باشند، گردشگری برای این موضوع هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد.

وی با تاکید بر این موضوع که نباید بحث خانه مسافر را اقتصادی دید، بلکه باید به این مهم جامع نگاه کرد، افزود: خانه مسافر یک بخش غیر هماهنگ و سودجو است، اصلا در آن ها بحث فرهنگ و موضوعات اجتماعی رعایت نمی شود، چرا صدای افراد درباره این موضوع درنمی آید؟ این ها تجربه تلخی برای گردشگری ایجاد می کنند.

رییس انجمن هتل داران استان اصفهان با بیان اینکه خانه های مسافر در شهرهای مذهبی تجربه تلخی را برایمان باقی گذاشته است، گفت: چرا در بحث های طبیعت گردی و محیط زیست همیشه صداها بلند است، اما در بحث های فرهنگی و اجتماعی صداها بلند نمی شود؟ اگر فعالیت این خانه های مسافر ادامه یابد، ضربه سنگینی به بخش گردشگری کشور وارد می شود و اگر مشکلاتی پیش بیاید، آنگاه جامعه به پای گردشگری می گذارد و صنعت را روبه نابودی می برد.

نریمانی تاکید کرد: تمام شهرهای بزرگ و گردشگرپذیر کشور از موضوع خانه های مسافر نگران اند، چراکه این مهم نه پیوست فرهنگی دارد و نه پیوست اجتماعی، اصلا بحث اقتصادی این خانه ها مشخص نیست و کاربری بسیاری از این خانه ها مسکونی است و اصلا نمی توانند تحت نظر باشند.

1