12 ژوئن 2024 - 20:17
http://dsfr.ir/1vrhnx

برچسب : معماری کلیسا

دو هزار سال پس از تادئوس مقدس

دو هزار سال پس از تادئوس مقدس

«ارامنه از همه جای جهان به #قره_کلیسا می آیند و مراسم غسل تعمید و نامگذاری بچه ها و دعا و نیایش دارند. به هر...