23 ژوئن 2024 - 17:51
http://dsfr.ir/12djm8

برچسب : مرز بازرگان

تردد مسافر از مرز بازرگان بیش از دو برابر شد

تردد مسافر از مرز بازرگان بیش از دو برابر شد

مدیر پایانه مرزی #بازرگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به دلیل رفع محدودیت های کرونایی، تردد مسافر از طریق...
نگاهی به آمار اعلام شده از سوی معاونت گردشگری

نگاهی به آمار اعلام شده از سوی معاونت گردشگری

معاون #گردشگری حدود 50 میلیون نفر شب اقامت و حدود 70 میلیون دیدار از سایت ها را برای نوروز 96 اعلام کرده اند...