13 ژوئیه 2024 - 02:44
http://dsfr.ir/xistat

برچسب : محمدرضا دشتی اردکانی

اذعان مقام گردشگری ایران به گران شدن هزینه خدمات سفر

اذعان مقام گردشگری ایران به گران شدن هزینه خدمات سفر

معاون #گردشگری از افزایش هزینه خدمات تمام شده گردشگری و افزایش غیرقابل باور تعرفه برخی حامل های انرژی خبر داد.