24 آوریل 2024 - 11:43
http://dsfr.ir/f1rpza

برچسب : خدمات GSMA

چرا موبایل گردشگران خارجی در ایران مسدود می شود؟

چرا موبایل گردشگران خارجی در ایران مسدود می شود؟

برخی از آژانس های #گردشگری ایران از مسدود یا بلاک شدن تلفن همراه (موبایل) شماری از گردشگران خارجی طبق "...