22 فوریه 2024 - 11:20
در نشست معاون گردشگری با اعضای جامعه راهنمایان، محقق شد

تعیین اولویت های همكاری با جامعه راهنمایان گردشگری

18 فوریه 2017 - 16:00 dsfr.ir/mb6zb

تعیین اولویت های همكاری با جامعه راهنمایان گردشگری
میراث آریا
نشست معاون گردشگری با هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

برنامه ریزی برای بهره مندی از ظرفیت های آموزشی و تخصصی جامعه راهنمایان #ایرانگردی و #جهانگردی یکی از اولویت های کاری پیش رو است.

"معاون گردشگری"

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پنجشنبه 28 بهمن، در نشست صمیمانه با هیئت مدیره فعلی و پیشین جامعه راهنمایان ایران گردی و جهان گردی که با هدف بررسی مسائل و طرح ریزی برنامه های مشترک آغاز شده بود، فعاليت و نقش راهنمایانی را که به دانش و اطلاعات روزآمد مجهزند در صنعت گردشگری کشور بسیار ارزشمند دانست و بر احصای ظرفیت ها و برنامه ریزی به منظور استفاده از بستر آموزشی موجود در قالب کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی تأکید کرد.

مرتضی رحمانی موحد همچنین تقویت سازوکار انتقال تجربیات و ارتباطات دوسویه میان راهنمایان تخصصی و معاونت گردشگری را یکی از الزامات همیشگی برشمرد و تعریف برنامه های جدید را در سال پیش رو منطبق بر این رویکرد عنوان کرد.

رحمانی موحد با توجه به ارتباط مستقیم راهنما با گردشگران و در پی آن اهمیت شیوه مدیریت این بخش، به شناخت وضع موجود، تحلیل موقعیت، انتقال سریع چالش ها و ارائه راهکارهای بموقع در راستای دستیابی به وضع مطلوب و افزایش رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی اشاره کرد.

این مقام مسئول همچنین، با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروز 96، مساعدت و همکاری با راهنمایان را برای ارائه خدمات و اطلاعات گردشگری موردنیاز مسافران در محوطه های تاریخی و مناطق گردشگری مهم دانست و در دستور کار قرار داد.

معاون گردشگری، در پایان، فعالیت بخش خصوصی و تشکل های تخصصی صنعت گردشگری کشور را مولّد خلاقیت، ابداعات و ارائه راهکارهای مشورتی دانست که دستیابی به اهداف سازمان با همراهی و تعامل همه جانبه آنان محقق می شود.

همچنین در این دیدار مسعود عبدالهی، رئیس هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایران گردی و جهان گردی، با تشریح مسائل و ظرفیت ها و توانمندی های گسترده حوزه راهنمایان، ضمن استقبال از برنامه ریزی های مشترک در حوزه آموزش و بهره مندی از بستر مساعد موجود، در مورد انجام اولویت های کاری تعیین شده در سال جدید اعلام آمادگی کرد.

1