خانه مسافرها باعث رشد هتل ها می شوند

11 فوریه 2017 - 11:00 dsfr.ir/hw8nc

یک ویلای اجاره ای در شمال کشور

اگر کنترل خانه مسافرها در قالب منسجم و منظم شده ای صورت پذیرد نه تنها به #صنعت #هتلداری آسیبی وارد نخواهد شد بلکه باعث رشد آن می شود.

"مدیرعامل گروه هتل های ایران گردی و جهان گردی"

مدیرعامل گروه هتل های ایران گردی و جهان گردی در مصاحبه با خبرنگاران بیان کرد: با توجه به تجربه ای که از کشور های در حال توسعه می توان دریافت اقتصاد در بخش خصوصی بسیار راحت تر و سریع تر رشد خواهد کرد، در نتیجه هتلداری اگر در بخش خصوصی باشد بهتر رشد خواهد کرد.

تاوتلی در مورد افزایش نرخ هتل ها توضیح داد: به دلیل این که هتلداری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی است، هیچ هتلداری قادر نخواهد بود نرخ هتل ها را افزایش بده چرا که گردشگری یک فعالیت لوکس است.

وی در مورد ضریب اشغال هتل ها گفت: در سال 94 با52 درصد و در سال 95 با 54 درصد بوده است ولی در سال 96 با توجه با اهدافی که برای گروه هتل های ایران گردی و جهان گردی مشخص شده است، قادر خواهیم بود ضریب اشغال هتل ها را افزایش دهیم.

مدیرعامل گروه هتل های ایران گردی و جهان گردی در ارزیابی خود از نمایشگاه گردشگری تهران بیان کرد: ما 3 سال در این نمایشگاه ها حضور نداشتیم؛ اما امسال خیلی پرشکوه و پر رونق برگزار شد و قطعا بهار خوبی برای این صنعت است.

وی در رابطه با خانه های مسافر و هتل ها ابراز داشت: اگر کنترل این خانه ها در قالب خوب و منظم شده ای صورت پذیرد نه تنها به این صنعت آسیبی وارد نخواهد شد بلکه باعث رشد آن می شود. سیستم عملکرد خانه مسافرها با عملکرد هتل ها بسیار متفاوت است و دلیل آن هم در نوع قیمت، سرویس دهی و نوع خدمات است.

وی در پایان در خصوص استخدام دانشجویان خاطرنشان کرد: دانشجویان هتلداری به دلیل این که امور هتلداری را تئوری می خوانند و با توجه به مدرک دریافت شده از سوی دانشجویان به نسبت توقع آن ها نیز بالا می رود و تخصص تجربی آن ها بسیار پایین است، پس توصیه می شود در زمان دانشجویی به کارورزی در قسمت های مربوط بپردازند تا تجربه لازم کسب شود.

1