27 می 2020 - 06:29

حمایت رئیس فراکسیون گردشگری مجلس از ایجاد صنف سرمایه گذاران احیا

8 ژانویه 2017 - 10:00 dsfr.ir/kb0gk

حمایت رئیس فراکسیون گردشگری مجلس از ایجاد صنف سرمایه گذاران احیا
محمد آذرکیش
یکی از خانه های تاریخی بافت تاریخی دزفول

ایجاد یک صنف تخصصی برای بهره برداران بناهای #تاریخی، قدم بزرگی برای گسترش احیای بناهای تاریخی است.

"رئیس فراکسیون گردشگری مجلس"

رئیس فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس با اشاره به پیشنهاد ایجاد نهاد صنفی مستقل برای بهره برداران و احیاکنندگان بناهای تاریخی گفت: «تجربه نشان داده که هر نوع کسب و کار و فعالیتی برای رشد و فراگیر شدن نیاز به ایجاد صنف تخصصی دارد.»

جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با صابتا، تاکید کرد: «ایجاد یک صنف تخصصی برای بهره برداران بناهای تاریخی، قدم بزرگی برای گسترش احیای بناهای تاریخی است که باعث افزایش تضمین سرمایه گذاری در این بخش می شود.»

به اعتقاد این نماینده مجلس، صنف بهره برداران و احیاکنندگان بناهای تاریخی همچنین می تواند به عنوان یک شخصیت حقوقی وارد حوزه مناسبات بین المللی اقتصادی و فرهنگی شود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1