17 آوریل 2024 - 13:10
از سوی وزیر وزیر راه و شهرسازی

حکم سرپرست سازمان هواپیمایی زده شد

16 ژوئیه 2015 - 11:30 dsfr.ir/ab6qz

محمد خداکرمی با حکم وزیر راه و شهرسازی سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری شد.

وزیر راه و شهرسازی در حکمی محمد خداکرمی که مسئولیت معاونت عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری را بر عهده دارد به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.

در حکم وزیر راه و شهرسازی برای خداکرمی آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای محمد خداکرمی

معاون محترم هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری

سلام علیکم

با توجه به استعفای جناب آقای دکتر جهانگیریان و نظر به تجربه و سابقه مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می شوید.

برای جنابعالی از خداوند متعال آرزوی موفقیت دارم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیش از این علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بود که هفته گذشته از سمت خود استعفا کرد.

عباس آخوندی در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت ریاست سازمان هواپیمایی گفت: رئیس این سازمان باید با تصویب هیئت دولت تعیین شود و من نیز بنا دارم در هفته های آینده یکی دو نفر را معرفی کنم.

1