سازمان گردشگری اعلام کرد:

تناقض آماری با آمارهای جهانی نداریم

15 ژوئیه 2015 - 09:40 dsfr.ir/jj8mk

پیرو انتشار گزارش دنیای اقتصاد در مورد درآمد گردشگران ورودی به کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی جوابیه ای، برای تشریح موضوع به این رسانه ارائه کرد.

پیرو انتشار گزارشی با عنوان «اختلاف آماری بین منابع رسمی کشور و منابع جهانی، هزینه کرد 271 دلاری توریست ها در ایران» مورخ 8 تیرماه در روزنامه «دنیای اقتصاد» که طی آن به برخی تناقضات آماری موجود بین منابع داخلی و منابع خارجی در مورد درآمد گردشگران ورودی به کشور پرداخته بود، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی یک جوابیه، توضیحاتی را برای تشریح موضوع به این رسانه ارائه کرد.

متن این جوابیه به این شرح است: در گزارش مزبور به منابع آماری 2 سازمان عمده بین المللی، یعنی «مجمع جهانی اقتصاد» و «سازمان جهانی جهانگردی» استناد شده است که هر کدام از این دو سازمان از منابع آماری مختلف و روش های گردآوری متفاوتی استفاده کرده اند. مجمع جهانی اقتصاد در منطقه بندی خود، ایران را در مرز کشورهای خاورمیانه طبقه بندی کرده، اما سازمان جهانی جهانگردی ایران را در ردیف کشورهای جنوب آسیا به شمار آورده است.

طبعا با چنین اختلافی در روش ها، تحلیل آماری متفاوتی نیز در گزارش های آنان پدید خواهد آمد. در گزارش سازمان جهانی، اقتصاد گردشگری و درآمدهای آن در 4 بخش «درآمدهای حاصل از گردشگری»، «اثر فعالیت های گردشگری بر تولید ناخالص داخلی کشور»، «میزان سرمایه گذاری» و «وضعیت اشتغال» مورد اشاره و بررسی قرار می گیرد، ولی در کشور ما به دلیل عدم تعیین حساب های اقماری، فعلا از روش «میزان ورود گردشگران خارجی و متوسط هزینه کرد آنها» استفاده می شود. از طرفی میزان متوسط هزینه کرد هر گردشگر بر اساس میانگین اعلام شده هزینه های گردشگران در مناطق جغرافیایی اعلام شده است که بر مبنای اعلام «سازمان جهانی جهانگردی»، کشور ما اولا در منطقه جنوب آسیا قرار دارد و ثانیا متوسط هزینه کرد گردشگران در این منطقه در سال 2014 معادل 1590 دلار بوده و ثالثا نسبت به سال گذشته 20 دلار؛ معادل یک دوم درصد افزایش داشته است؛ اما نکته اساسی در این است که هزینه ها در ایران نسبت به کشورهای پیرامونی اش بالاتر است و بنابراین درآمدهای ایران در این بخش می تواند مبالغی بیش از ارقام اعلام شده نیز باشد.

همان گونه که در گزارش مذکور نیز به راستی اشاره شده است در کشور ما به دلیل عدم استقرار نظام جامع آماری و حساب های اقماری گردشگری (TOURISM SATALLITE ACCOUNTS) یا TSA که محاسبه اثر اقتصاد گردشگری با سایر بخش های اقتصادی را قابل محاسبه می سازد، تاکنون سهم واقعی و دقیق گردشگری در اقتصاد کشور مورد سنجش قرار نگرفته است. در این خصوص یادآوری می کند که این سازمان در تلاش است با فعال سازی دستگاه ها و نهادهای مرتبط حول نظام جامع آمار گردشگری و حساب های اقماری علاوه بر ایفای نقش نظارتی، اقدامات لازم را به منظور اعمال روش های علمی و عملی در احصای دقیق تر آمار گردشگری به عمل آورد.

1