کاروانسرای "دیر گچین" واگذار شد

15 نوامبر 2016 - 12:30 dsfr.ir/5c5xe

کاروانسرای "دیر گچین" واگذار شد
endurooffroaders.com
کاروانسرای دیرگچین

کاروانسرای "دیرگچین" به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شد تا پس از مرمت به منزلگاه گردشگران تبدیل شود.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به ایسنا گفت: کاروانسرای دیرگچین شرایط خاصی داشت که با استفاده از ماده ی 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوبه مجلس به کانون واگذار شد. طبق قرارداد بسته شده، بزودی طراحی و مرمت این کاروانسرا آغاز می شود. تلاش می کنیم به سرعت و همزمان کارهای آن را انجام دهیم.

ابراهیم رضایی بابادی بیان کرد: دیرگچین در دل پارک ملی کویر قرار دارد و همین ویژگی آن را به مقصدی جذاب برای تورهای کویر و گردشگران تبدیل کرده است. کاروانسرا در گذشته منزلگاه مسافران بوده که اکنون با توجه به ویژگی های مکانی و موقعیت جغرافیایی می توان بار دیگر آن کاربری را احیا کرد.

بابادی از کاروانسراهای دیگری نام برد که کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، مرمت و احیاء آن ها را آغاز کرده تا کاربری اقامتی و پذیرایی برای هر یک تعرف کند.
دیرگچین

او با اشاره به احیاء "کاروانسرای شاه عباسی کرج" که در حال حاضر مجموعه ی پذیرایی شده است، ادامه داد: "کاروانسرای عباسی ماهیدشت" نیز به کانون واگذار شده که مرمت آن مراحل پایانی را می گذارند و رفته رفته برای راه اندازی آماده می شود.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی افزود: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ "ﺣﺠﺖآﺑﺎد وزﯾﺮ یزد" که ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎغ، ﻋﻤﺎرت، ﺣﻤﺎم، آب اﻧﺒﺎر، ﺳﺎﺑﺎط و ﮐﺎرواﻧﺴﺮا اﺳﺖ، مراحل ابتدایی کار را پشت سر می گذراند. طراحی آن آغاز شده و مرمت بنا نیز به سرعت انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت: "کاروانسرای مهر" نیز در مزایده صندوق حفظ و احیاء به کانون واگذار شد که مقدمات کار برای مرمت و طراحی آن بزودی آغاز می شود.

بابادی درباره چگونگی مرمت این کاروانسراها و استفاده از متخصصان این حزوه، توضیح داد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای مرمت و احیاء، هزینه می کند و در این راه، از همکاری اشخاصی که تخصص دارند، استفاده خواهد کرد.

1