10 ژوئن 2024 - 05:09
مدیرکل میراث تهران مطرح کرد؛

پیشنهاد تخصیص ساختمان «تی بی تی» به پلیس گردشگری

2 نوامبر 2016 - 10:30 dsfr.ir/v48gy

پیشنهاد تخصیص ساختمان «تی بی تی» به پلیس گردشگری
میراث فرهنگی
رجبعلی خسروآبادی

مدیرکل میراث فرهنگی تهران گفت: ساختمان قدیم TBT ترابری بین المللی تهران، پیشنهاد مکانی ما برای ایجاد پلیس گردشگری به نیروی انتظامی و شهرداری تهران است.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در حاشیه انعقاد تفاهم نامه با جامعه تورگردانان که شب گذشته منعقد شد گفت: 6 درصد دفاتر مسافرتی کشور تنها با 11 درصد کارشناسان گردشگری کشور در تهران رسیدگی می شود.

رجبعلی خسروآبادی افزود: تفاهم نامه یعنی فهم مشترک پیدا کردن و از توان دو مجموعه بر ای توسعه گردشگری استفاده کردند به این ترتیب باید کمیته های مشترک بین کارشناسان گردشگری اداره کل میراث فرهنگی تهران و جامعه تورگردانان ایجاد شود تا مشکلات نقطه به نقطه حل شود وخط مشی گردشگری را تعریف کنیم. ما از جامعه تورگردانان توقع داریم بازدید تورهای ورودی را با بارنامه رویدادها و بازارچه های صنایع دستی منطبق کنند.

خسروآبادی با بیان اینکه ممکن است شکایت های گردشگران خارجی به دلیل نبود شاکی در دستگاه قضایی مختومه شود پیشنهاد داد: فرم هایی توسط جامعه تورگردانان تهیه شود که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران را وکیل پیگیری کننده شکایت گردشگران قرار دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران همچنین در پیشنهاد دیگری گفت: ساختمان قدیم تی بی تی در خیابان سپهبد قرنی پیشنهاد مکانی ما برای ایجاد پلیس گردشگری به نیروی انتظامی و شهرداری تهران است.

خسروآبادی به وضعیت حمل و نقل گردشگران در مناطق تاریخی تهران اشاره کرد و گفت: ساز و کار ایستگاه های اتوبوس گردشگری در محدوده بافت تاریخی تهران باید به صورت یک مصوبه بین فراسازمانی بین نیروی انتظامی، شهرداری و میراث فرهنگی شود.

پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران برای ایجاد پلیس گردشگری با مخالفت جامعه تورگردانان ایران مواجه شد.

1