22 ژوئن 2024 - 17:59

سفر آثار موزه ای ایران به آلمان، مکزیک و ارمنستان

28 سپتامبر 2016 - 16:00 dsfr.ir/zs2tm

سفر آثار موزه ای ایران به آلمان، مکزیک و ارمنستان
میثم رودکی / دنیای سفر
اشیا موزه ای موزه ایران باستان

رئیس موزه ملی گفت: «با توافق های صورت گرفته، نمایشگاهی از آثار تمدن ایران در مکزیک، آلمان و ارمنستان برپا می شود.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا؛ جبرئیل نوکنده افزود: «با برخی مراکز تحقیقاتی و موزه های ملی کشورها تفاهمنامه امضا کرده ایم. بر همین اساس، فروردین سال آینده نمایشگاهی در شهر بن آلمان درباره آثار دوره نوسنگی و آثار قبل از دوره هخامنشی برپا می کنیم.»

رئیس موزه ملی تصریح کرد: «همچنین مکزیک تقاضا داده تا یک نمایشگاه از آثار دوره اسلامی در شهریور سال آینده در آن کشور برگزار کنیم.» نوکنده در ادامه تاکید کرد: «در تفاهم های برگزاری نمایشگاه میان دو کشور، این فعالیت فقط یک بخش از تعهدات متقابل را شامل می شود و تبادل کارشناسان و پژوهش روی مواد موزه ای از دیگر بخش ها است.»

نوکنده درباره برگزاری نمایشگاه موزه ای در کشورهای همسایه نیز خاطرنشان کرد: «اکنون با ارمنستان تفاهمنامه ای امضا کرده ایم که آثاری از دوره «اورارتو» در تهران و ایروان به صورت مشترک برپا شود.»

1