17 آوریل 2024 - 14:44

ملزومات ملی شدن جاده چالوس

15 سپتامبر 2016 - 08:30 dsfr.ir/7i53f

ملزومات ملی شدن جاده چالوس
حمیدرضا سالاری
جاده چالوس

به دلیل اینکه بخشی از این جاده در حوزه استان مازندران و بخشی در حوزه استان البرز قرار دارد، ثبت ملی آن مستلزم همکاری دستگاه های دو استان است.

معاون میراث فرهنگی البرز ملی شدن جاده چالوس را نیازمند تعامل بین استانی دانست و گفت: «به دلیل اینکه بخشی از این جاده در حوزه استان مازندران و بخشی در حوزه استان البرز قرار دارد، ثبت ملی آن مستلزم همکاری دستگاه های دو استان است.»

مهناز طاهری در گفت وگو با «ایسنا» خاطرنشان کرد: «ثبت ملی این جاده از مدت ها پیش در دستور کار میراث فرهنگی استان البرز قرار گرفته اما تاکنون عملیاتی نشده است.»

وی افزود: «ملی شدن این جاده جزو برنامه ششم توسعه است، اما به نظر می رسد عملی شدن آن تا برنامه هفتم نیز به طول بینجامد.»

این مسوول با برشمردن پیامدهای مثبت ملی شدن این جاده، تصریح کرد: «اگر جاده چالوس ملی شود، نظارت ویژه ای بر رستوران ها، مراکز اقامتی و پذیرایی این محور صورت می گیرد.»

به گفته طاهری با ثبت ملی این جاده، حفظ و نگهداری از آن به شکل قانونمندتری انجام می گیرد. همچنین معاون میراث فرهنگی استان البرز جاده چالوس را متعلق به همه مردم ایران دانست.

1