افرادی که تنها سفر می کنند چه ویژگی هایی دارند

28 اوت 2016 - 13:30 dsfr.ir/pb298

افرادی که تنها سفر می کنند چه ویژگی هایی دارند
cloudinary.com
سفر به تنهایی

سفر کردن به تنهایی به شما ثابت می کند که می توانید بدون وجود کسی از خودتان لذت ببرید.

خیلی وقت ها پیش می آید که افرادی را می بینیم که به تنهایی سفر می کنند. توریست های خارجی که به ایران می آیند و بدون هیچ یک از سختی ها و مشکلاتی که در ذهن ما است، به تنهایی سفر می کنند. این افراد کسانی هستند که در ذهن ما می مانند چون حرف های زیادی دارند. شاید سفرهای تنهایی شان بوده که آن ها را به درجه بالاتری از شناخت خودشان رسانده است.

در ادامه می بینیم چرا سفر تنها، تا این حد روی ذهن تاثیر می گذارد.

1. سفر کردن به تنهایی به شما ثابت می کند که می توانید بدون وجود کسی از خودتان لذت ببرید.

به محض اینکه می فهمید حتما نیازی نیست که کسی دور و برتان باشد یا تاییدتان کند تا بتوانید تفریح کنید، بسیار قدرتمند می شوید. حتی گاهی به این نقطه می رسید که ترجیح می دهید بیشتر با خودتان باشید.

2. سفر تنهایی یعنی می توانید به خودتان اطمینان کنید.

در سفر تنهایی فقط خودتان هستید که تصمیم می گیرید کجا بروید، چه بکنید و چطور خرج کنید. تمام انتخاب ها به عهده ی خودتان است. لذا این باعث می شود که پیشرفت کنید و تبدیل به آدم قابل اطمینانی برای خودتان بشوید.

3. به راحتی با همه چیز تطبیق پیدا می کنید.

سفر تنهایی مجبورتان می کند از دایره ی راحتی خارج شوید و با مکان ها و افراد مختلف آشنا شوید. این باعث می شود کمتر از تغییر بترسید و به راحتی ریسک کنید.

4. سفر کردن تنها به شما یاد می دهد به راحتی با مردم ارتباط برقرار کنید.

در سفر گاهی مجبورید بر موانع فرهنگی و زبانی غلبه کنید و این باعث می شود صبرتان بیش تر شود و حتی دوستان بیشتری پیدا کنید.

5. افرادی که تنها سفر می کنند متکی به خود هستند.

وقتی مدت زیادی تنها سفر کنید با موانع و مسائل زیادی مواجه می شوید. در حالی که کسی نیست به شما کمک کند، شما یاد می گیرید چطور با مشکلات برخورد کنید. به قدرت های درونی تان دست پیدا می کنید در حالی که حتی قبلا نمی دانستید وجود دارند.

6. با تنها سفر کردن به خودشناسی می رسید.

وقتی کسی دور و برتان نیست، هر سفر می تواند قسمتی از خودتان را به شما بشناساند. ممکن است این پروسه کمی دردناک باشد ولی در نهایت به خوبی خودتان و زندگی تان را می شناسید.

1