لزوم تفکیک بافت های فرسوده از بناهای تاریخی

27 اوت 2016 - 16:30 dsfr.ir/re579

لزوم تفکیک بافت های فرسوده از بناهای تاریخی
باشگاه خبرنگاران جوان
بافت فرسوده شهری

وام بافت های فرسوده قطعا یک بار باید با دیدگاه میراث فرهنگی مورد بازنگری قرار گیرد تا حساب بافت ها و بناهای تاریخی با بخش هایی که به صورت واقعی فرسوده هستند مشخص شود.

"عضو کمیسیون برنامه و بودجه"

به گزارش صابتا، محسن بیگلری اضافه کرد: «جذب سرمایه گذاری بدون مشوق و تسهیلات در هیچ حوزه اقتصادی شتاب پیدا نمی کند و تجربه نیز نشان داده سرمایه گذار بخش خصوصی برای اینکه به یک حوزه اقتصادی اعتماد کند، قبل از هر کاری نگاه می کند تا ببیند چقدر قوانین حمایتی در آن حوزه وجود دارد.»

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس دهم افزود: «درحوزه حقوقی احیای بناهای تاریخی که یک ظرفیت بزرگ اقتصادی و فرهنگی در گردشگری محسوب می شود، تاکنون تنها یک روی سکه دیده شده و آن هم بحث ایجاد سازوکار حقوقی واگذاری این بناها است. روی دیگر سکه حمایت های حقوقی، تدوین قوانین و آیین نامه های حمایتی از سرمایه گذاری در این بخش است که همچنان در سطح کلان مغفول مانده و ما در این بخش به رغم اینکه از لزوم توسعه صنعت گردشگری سخن می گوییم هنوز هیچ تسهیلات تخصصی به وجود نیاورده ایم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: «علاوه بر این موضوع، ما در حوزه مسکن طی ادوار گذشته وام ها و تسهیلاتی تحت عنوان بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده طراحی کردیم که البته از جامعیت لازم برخوردار نبوده اند؛ چراکه از یکسو در موارد متعددی بافت های تاریخی را مترادف بافت فرسوده در نظر گرفته و از سوی دیگر مشوقی بوده اند برای استفاده اقتصادی از موقعیت و ارزش مادی زمین.» او توضیح داد: «همین تمرکز اقتصادی بر ارزش زمین در طول دو سه دهه اخیر باعث تخریب بسیاری از بناهای تاریخی کشور شده است.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «الان که آسیب های این حوزه خود را نشان داده می توان قسمتی از همان وام ها را به سمت احیای بناهای تاریخی و به عنوان مشوقی برای سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفت.»

1