توسعه گردشگری با توسعه مناطق نمونه گردشگری

27 اوت 2016 - 15:30 dsfr.ir/bg7fr

توسعه گردشگری با توسعه مناطق نمونه گردشگری
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
منطقه نمونه گردشگری آبگرم ورتون اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: «می خواهیم با جلب حمایت نهادهای دولتی، گردشگری را از طریق توسعه مناطق نمونه گردشگری کشور توسعه دهیم.»

به گزارش میراث آریا، فریدون اللهیاری در اولین نشست اعضای انجمن حمایت از توسعه مناطق نمونه گردشگری ایران و در حضور سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: «یکی از مهم ترین دغدغه های ما در توسعه مناطق نمونه گردشگری در پهنه استان، عدم همپوشانی قوانین و قواعد نهادهای مختلف اداری کشور در راستای صدور مجوزهای مناطق نمونه گردشگری است.»

به اعتقاد وی، سازمان میراث فرهنگی باید به صورت جدی در راستای هماهنگ سازی نهاد های مختلف دولتی در زمینه حمایت از بخش خصوصی اقدام کند تا توسعه مناطق نمونه تسهیل شود.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از مهم ترین مشکلات ما در حوزه توسعه مناطق نمونه گردشگری، عدم ارائه مشاوره مناسب به سرمایه گذاران در گذشته بوده است؛ بنابراین باید استانداردهای موجود در این حوزه افزایش یابد.»

1