23 ژوئن 2024 - 19:30

کمبود آب انگیزه‏ ای برای ارتقای گردشگری روستا

27 اوت 2016 - 10:00 dsfr.ir/nt07g

کمبود آب انگیزه‏ ای برای ارتقای گردشگری روستا
بابک مهربانی
روستای فیلبند در بابل

«ادامه کشاورزی با کشت سنتی در شرایط کمبود منابع آبی مقرون به صرفه نیست و باید الگوی کشت در آنها تغییر کند و سعی کنیم مسیر اقتصاد روستاها را به طرف ظرفیت های گردشگری سوق دهیم.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: «با توسعه گردشگری در مناطق روستایی شاهد تقویت کمی و کیفی صنایع دستی و توسعه زمینه های تولید و عرضه این محصولات خواهیم بود.»

سعیدرضا جندقیان افزود: «این امر کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال، تامین منابع مالی پایدار برای روستا و مهاجرت معکوس به روستاها را در بر دارد.»

وی همچنین از برنامه های این سازمان برای توسعه زیرساخت های گردشگری در 100 روستای هدف گردشگری در کشور طی سال 95 در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد. این مقام مسوول اضافه کرد: «یکی از بخش های این تفاهم نامه، گردشگری روستایی است.»

بر اساس این خبر، 464 روستای هدف در زمینه گردشگری به تصویب رسیده اند.

1