کشف معماری سنگ چین در کردستان

5 ژوئیه 2015 - 10:20 dsfr.ir/ko1hr

کاوش های باستان شناسی در محوطه بردمار روستای اسپه ریز کردستان به کشف معماری سنگ چین رایج و شناسایی ابزارهای مشابه انجامید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، امیر ساعدموچشی سرپرست هیات کاوش در شهرستان سروآباد استان کردستان امروز یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: این محوطه متعلق به دوره اسلامی متاخر بوده و در کاوش آن شاخصه های فرهنگ بومی منطقه قابل توجه است.

به گفته ساعدموچشی، در این کاوش معماری سنگ چین رایج در منطقه و ابزارهای مشابه شناسایی شد. این باستان شناس گفت: سفال های به دست آمده از لایه های فرهنگی در این محوطه تاریخی ویژگی بومی را نشان می دهد. در این کاوش سعی خواهد شد تا در حد امکان مطالعات میان رشته ای برای کسب اطلاعات هرچه بیشتر از داده های به دست آمده از کاوش در نظر گرفته شود.

کاوش در محوطه بردمار روستای اسپه ریز شهرستان سروآباد استان کردستان با مجوز رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.

1