10 ژوئن 2024 - 06:06

با 30 میلیارد تومان ایرلاین تاسیس کنید

6 اوت 2016 - 08:00 dsfr.ir/pg6sq

با 30 میلیارد تومان ایرلاین تاسیس کنید
picofile.com
تاسیس هواپیمایی

به تازگی شورای عالی هواپیمایی کشور این اجازه را به سرمایه گذاران داده که با 30 میلیارد تومان سرمایه و هواپیمای کوچک، مجوز ایرلاین بگیرند و می توانند بین فرودگاه های کوچک پرواز کنند.

طبق این مصوبه، سرمایه گذاران می توانند با هواپیمایی با ظرفیت کمتر از 100 نفر و با سرمایه 30 میلیارد تومان شرکت هواپیمایی تاسیس کنند و بین فرودگاه های کوچک پرواز داشته باشند. پیش تر و در سال 1379 اجازه خرید و در اختیارگرفتن هواپیما به صورت خصوصی صادر شده بود.

اما این مجوز فقط محدود به هواپیماهای فوق سبک بود. شورای عالی هواپیمایی مصوب کرد به این سرمایه گذاران مجوز تاسیس ایرلاین خواهد داد اما پروازهای آن ها محدود به چند فرودگاه کوچک در اطراف یک شهر خواهد بود تا این رویه بتواند موجب رونق فرودگاه های کوچک و پرواز در این شهرها شود.

هم اکنون در کشور 54 فرودگاه وجود دارد که تنها تعدادی از این فرودگاه ها اقتصادی هستند و مابقی آن ها زیان ده محسوب می شوند. فرودگاه های مهرآباد، امام خمینی (ره) و شهید هاشمی نژاد مشهد از جمله فرودگاه های اقتصادی به شمار می روند که هنوز به سوددهی آنچنانی هم نرسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در واقع 90 درصد پروازها در 15 فرودگاه انجام شده و 10 درصد مابقی پروازها در 39 فرودگاه دیگر انجام می گیرد که این فرودگاه ها شناخته می شوند و بار مالی برای دولت دارند. هرچند که در سال های گذشته پیشنهادات و طرح هایی برای این فرودگاه ها مطرح شده بود اما هیچ کدام به مرحله اجرایی نرسید.

1