1 مارس 2024 - 10:51

قوانین و مقررات گمرکی کالای همراه مسافران ورودی

2 اوت 2016 - 09:00 dsfr.ir/4386h

قوانین و مقررات گمرکی کالای همراه مسافران ورودی
محمدحسین ولایتی
گمرک فرودگاه امام تهران

مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج از کشور وارد می شوند از اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه خود می توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مازاد بر ارزش مذکور با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد ترخیص کنند.

اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به طور کلی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند. اسباب سفر و اشیاء شخصی باید همراه مسافر بوده و یا در زمان توقف وی در خارج به موسسه حمل و نقل تحویل و به فاصله یک ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد.

مواد اولیه و قطعات و لوازم فنی برای واحدهای تولیدی مسافران قابل ترخیص نیست.

ورود طلا، نقره و ارز

 - ورود ارز به کشور به هر میزان آزاد است. مسافران ورودی باید ارز همراه خود را با تسلیم اظهارنامه ارزی به شعب بانک ملی مستقر در مبادی ورودی اظهار و گواهی دریافت کنند.
 - ورود زیورآلات همراه مسافر از قبیل گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و غیره در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ابزارآلات همراه کارگران

آلات و افزار دستی مستعمل مربوط به حرفه ایرانیان و خارجیان که به ایران می آیند مشمول معافیت مسافری است مشروط بر این که:

 - اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان رسیده باشد. در نقاطی که فاقد مقامات کنسولی ایران باشد ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
 - کالا یک ماه قبل از ورود یا تا حداکثر 9 ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد.
 - ماشین آلات و دستگاه ها از شمول این مقررات مستثنی بوده و تابع قانون صادرات و واردات هستند.
 - جنبه تجاری نداشته باشد.

کالاهای همراه ایرانیان مقیم خارج

لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادی، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه برای اقامت به ایران وارد می شوند مشمول معافیت است، مشروط بر این که:

 - لوازم و اشیای مزبور از کشور و محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد.
 - لوازم و اشیای مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
 - ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنین معافیتی استفاده کرده باشند.
 - کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یک ساله و یا بیش تر به خارج اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف یک ساله وارد کشور شوند، مشمول شرط مدت یک ساله توقف مذکور در این بند نخواهند بود.
 - منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشند.

1