هزینه اضافی مهمانان خارجی در کاخ گلستان

4 ژوئن 2016 - 17:30 dsfr.ir/nj35m

هزینه اضافی مهمانان خارجی در کاخ گلستان
ایسنا
بلیط های قدیمی کاخ گلستان

15 گردشگر آمریکایی منتظرند تا راهنما برایشان بلیت ورودی کاخ جهانی گلستان را تهیه کند. فروشنده بلیت می گوید اوراق را تمام کرده است. گردشگران می خواهند کاخ را ببینند.

گفتن این حرف که بلیت ها تمام شده برای این گردشگران آمریکایی هیچ توجه منطقی ندارد، مخصوصا آن که ساعت کار کاخ گلستان، تازه شروع شده بود! بلیت فروش بعد از کمی تأمل با قاشق در کمد قفل شده ای را باز می کند و یک دسته از بلیت های قدیمی را در می آورد و می فروشد.

بلیت فروش دو اوراق به بهای هشت هزار تومان را به هم منگنه می کند و به بهای 16 هزار تومان به هر گردشگر خارجی می فروشد، در حالیکه ورودیه کاخ گلستان برای بازدیدکنندگان خارجی 15 هزار تومان است. راهنما به این وضع اعتراض می کند و بلیت فروش می گوید: از بالا دستور داده اند به همین شکل بفروشیم.

با وجود آن که نرخ مصوب کاخ گلستان برای بازدیدکنندگان خارجی 15 هزار تومان است، اما بلیت فروش به بهانه ی آن که طبق دستور عمل می کند، از پرداخت باقیمانده پول بلیت ها سر باز می زند.

به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، این روایتِ یک راهنمای تور از اتفاقی بود که حدود دو هفته پیش رخ داد. مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ گلستان معتقد است این اتفاق فقط همین یک مورد بوده است.

این درحالی است که حدود چهار روز پیش راهنمای دیگری که یک گروه از گردشگران چینی را در کاخ گلستان همراهی می کرد، روایت مشابهی را گزارش داد، با این تفاوت که این بار از قبل برای هر بازدیدکننده خارجی، دو بلیت 8 هزار تومانی آماده شده بود. فروشنده بلیت این بار در توجیه این کار گفته بود: دیگر به کاخ گلستان بلیت جدید نمی دهند و ما مجبوریم از بلیت های قدیمی استفاده کنیم.

بلیت های کاخ گلستان درحالی هزار تومان بیشتر از نرخ مصوب به راهنمایان و بازدیدکنندگان خارجی "تحمیل" شده که مجموعه ی تاریخی فرهنگی گلستان، این جریان را به الکترونیکی شدن بلیت ها ربط می دهد.

کاوه معین پور، روابط عمومی این مجموعه هم با ابراز تعجب از اتفاقی که برای برخی راهنمایان و بازدیدکنندگان خارجی رخ داده، می گوید: این اتفاق شاید در مقطعی افتاده که اوراق جدید تمام شده بود، وگرنه فکر نمی کنم همه بازدیدکنندگان خارجی بلیت 16 هزار تومانی خریده باشند.

او همچنین می گوید: قرار است گیت بلیت کاخ گلستان الکترونیکی شود و مدتی است بلیت به مجموعه ما نمی رسد. بلیت موزه ها اوراق بهاداری است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید آن ها را به دست مجموعه های تاریخی برساند و از آنجایی که گلستان در حال الکترونیکی شدن است، اوراق "کم" و یا "دیر" به دست ما می رسد.

شاید به اعتقاد مسوولان مجموعه جهانی گلستان، این اتفاق برای تمام بازدیدکنندگان خارجی رخ نداده باشد، اما در چند هفته ی اخیر شمار قابل توجهی از راهنمایان تور و گردشگران خارجی با این مساله رو به رو شده اند و مجموعه جهانی گلستان در سکوت و فضایی که عادی جلوه می دهد، از بابت هر بازدیدکننده خارجی مبلغ یک هزار تومان اضافه گرفته است.

اگرچه شاید به زعم مسوولان این مجموعه، یک هزار تومان مبلغ ناچیزی به حساب آید، اما در شرایطی که روزانه صدها بازدید خارجی از این مجموعه تاریخی صورت می گیرد، طبیعتا این مبلغ ناچیز نیست.

از سوی دیگر گرفتن مبلغی اضافه با بیان این بهانه که قرار است بلیت این مجموعه الکترونیکی شود، توجیه قابل قبولی ندارد و باید مسوولان به این مساله - که یقینا از چشم بازدیدکننده خارجی دور نمی ماند و ممکن است اعتبار این مجموعه جهانی را زیر سوال ببرد - رسیدگی کنند.

دیدگاه ها

  • علی 4 ژوئن 2016 - 17:49

    پس دزدی به موزه ها هم رسیده

1