16 آوریل 2024 - 23:51

تدوین اطلس کتیبه های ایران باستان

17 آوریل 2016 - 11:40 dsfr.ir/6r6iw

تدوین اطلس کتیبه های ایران باستان
kermanshahmath.ir
کتیبه بیستون (کتیبه داریوش) بزرگ ترین کتیبه جهان

اطلس به منظور جمع آوری اطلاعات کتیبه های منقول و غیرمنقول استان ها به همت پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون تدوین می شود.

"مدیر پروژه ملی اطلس کتیبه های ایران"

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کتایون فکری پور اظهار کرد: اطلس کتیبه های ایران باستان به صورت یک سایت دو زبانه و برای جمع آوری اطلاعات کتیبه های منقول و غیرمنقول استانها طراحی شده است.

وی افزود: برای تکمیل این طرح اولویت با کتیبه های فارسی باستان، پهلوی اشکانی و ساسانی داخل کشور است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها ادامه داد: به مرور زمان کتیبه های غیر ایرانی، عیلامی و اکدی داخل کشور و کتیبه های ایرانی خارج کشور به مجموعه اضافه خواهد شد. به گفته فکری پور، اطلس کتیبه ها به 8 بخش شامل کتیبه های غیر منقول، کتیبه های منقول، مهر، گل مهر، سکه، آجرنوشته، سفال و گل نوشته تقسیم بندی شده است.

وی در توضیح روش کار اطلس اضافه کرد: در بررسی های میدانی علاوه بر شناسایی کتیبه های صخره ای، فهرستی از اشیای کتیبه دار موجود در موزه استان ها تهیه می شود (تمامی اشیاء کتیبه دار سالن ها و مخزن موزه ها شامل سکه ها، مهرها، سفال نوشته ها، پوست نوشته ها و ...) سپس شناسنامه مخصوص آن ها شامل اطلاعات باستانشناسی، حرف نویسی، آوانویسی و ترجمه ها، تکمیل و سرانجام اطلاعات شناسنامه ها وارد سایت خواهند شد.

به گفته او، اکنون سکه های استان زاهدان، کتیبه های گنج نامه همدان، کتیبه خوسف خراسان، کتیبه های فارسی باستان تخت جمشید وارد سایت شده است. وارد کردن اطلاعات کتیبه های فارسی میانه صخره ای استان های فارس، کرمانشاه، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی در برنامه آتی اطلس قرار دارد.

فکری پور ابراز امیدواری کرد بروز رسانی سایت در چند ماه آینده به پایان رسیده و اطلاعات جدید وارد آن شود.

به گفته کتایون فرکی پور، اطلس کتیبه های ایران باستان با آدرس www.iranepigraphy.ir در دسترس است.

شایان ذکر است؛ در سال 1388 پیشنهاد طرح ملی اطلس کتیبه های ایران باستان از طرف کتایون فکری پور به پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون ارایه و در سال 1390 به تصویب شورای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری رسید.

1