17 آوریل 2024 - 01:02

تکذیب توافق اعلام شده میان جامعه هتلداران و سازمان میراث فرهنگی

1 مارس 2016 - 14:20 dsfr.ir/c6949

تکذیب توافق اعلام شده میان جامعه هتلداران و سازمان میراث فرهنگی
میثم رودکی
نشست فصلی مدیران تشکل های گردشگری - مرداد 94

هیچ گونه توافقی در خصوص افزایش حداکثر 12 درصدی نرخ هتل ها بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس جامعه هتلداران ایران صورت نگرفته است.

"روابط عمومی جامعه هتلداران ایران"

به گزارش روابط عمومی جامعه هتلداران ایران، هیات مدیره جامعه هتلداران ایران با تفسیر یک طرفه و تحمیلی ماده 12 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی تاسیسات گردشگری مصوب 04/06/94 هیات محترم وزیران توسط سازمان گردشگری موافق نبوده و اعلام می نماید که این امر تبعات زیانباری را برای صنعت گردشگری کشور به همراه خواهد داشت.

در ماده مزبور، حق تعیین نرخ در خصوص تاسیسات دارای گواهی استاندارد در اختیار بهره بردار بوده و می بایست با امضاء مشترک تشکل مربوطه و مدیرکل استان، ابلاغ گردد و در خصوص دیگر تاسیسات، بر اساس شاخص نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بازهم با امضاء مشترک تشکل مربوطه و مدیرکل استان ابلاغ گردد؛ در حالیکه در بخشنامه صادره توسط معاون گردشگری به صورت تحمیلی و یکطرفه حداکثر افزایش نرخ در مورد تمامی هتل ها 12 درصد اعلام شده و در خصوص برخی تاسیسات اقامتی نظیر هتل آپارتمان ها که به دلیل اهمال و سهل انگاری سازمان متولی، هنوز دارای ضوابط استاندارد نمی باشند 8 درصد اعلام می شود و نیز ابلاغ آن با امضاء مدیرکل استان به تنهایی صورت می گیرد و تشکل هتلداران استان بر خلاف ماده 12 آئین نامه نادیده گرفته می شود.

به نظر می رسد سازمان گردشگری علاقمند است تا دائما آئین نامه ها و دستورالعمل های متناقض و متفاوتی را در این خصوص ابلاغ نماید و نسبت به قوانین، مقررات و مصوبات قبلی بی تفاوت و بعضا موضع گیرانه برخورد نماید.

چگونه است که مصوبه شورای اقتصاد در سال 1371 برای تشویق ایجاد هتل های جدید، تمامی هتل هایی که بعد از آن مصوبه ساخته می شوند را از شمول نرخ گذاری معاف نموده است و بعدا در آئین نامه ایجاد، اصلاح مصوب 10/05/84 هیات وزیران، این حق فقط به هتل های دارای گواهی نامه استاندارد تعلق می گیرد و با امضاء رئیس تشکل هتلداران استان رسمیت می یابد و سپس در اصلاحیه بعدی آئین نامه این موضوع تبدیل به امضاء مشترک رئیس تشکل و مدیرکل استان می شود و در بخشنامه ها و ابلاغیه های بعدی فقط امضاء منفرد مدیرکل استان ملاک عمل قرار می گیرد.

آیا با وضعیت مزبور گروه های هتلداری خارجی و همچنین سرمایه گذاران داخلی تمایل به سرمایه گذاری در صنعت هتلداری کشور خواهند داشت؟ آیا این است حمایت از سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و تقویت تشکل های بخش خصوصی؟

1