پایان مطالعات آسیب شناسی و مقاوم سازی کاخ صاحبقرانیه

7 دسامبر 2015 - 10:00 dsfr.ir/q421m

پایان مطالعات آسیب شناسی و مقاوم سازی کاخ صاحبقرانیه
wikimedia.org
کاخ صاحبقرانیه یکی از کاخ موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

پروژه مطالعات آسیب شناسی و مقاوم سازی کاخ صاحبقرانیه پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران به دلیل قدمت زیاد کاخ صاحبقرانیه و نیازمندی کاخ به مقاوم سازی، پروژه مطالعات آسیب شناسی و مقاوم سازی این کاخ که از سال گذشته در حال انجام بود پایان یافت.

جمع آوری اطلاعات و شناخت، تهیه شرح و دستور کار برای گروه های خدمات جنبی شامل نقشه برداری، آزمایش مکانیک خاک و آزمایش مصالح، تهیه طرح مفهومی و انجام محاسبات سازه ای بنا از جمله اقدامات انجام شده در این پروژه می باشند.

اجرای گمانه های شناسایی سونداژ، اجرای حفاری های ژئوتکنیکی و نقشه برداری و تهیه برنامه زمانی و اجرایی اجزای مختلف طرح در دوره پیمانکاری و برآورد احجام عملیاتی مورد نیاز دیگر فعالیت های انجام شده هستند.

بر اساس این گزارش نتیجه تمامی اقدامات یاد شده منجر به تهیه طرح مقاوم سازی سازه شده که پس از بررسی و تایید نهایی معاونت میراث فرهنگی سازمان و تامین اعتبار مورد نیاز به مرحله اجرا درخواهد آمد.

همچنین برآورد بودجه مورد نیاز و نحوه تامین اعتبار آن در کمیته فنی بررسی شده و به زودی نسبت به اجرای عملیات مقاوم سازی اقدام می شود.

گفتنی است پروژه یاد شده با حمایت مالی و نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و توسط پیمانکار متخصص انجام شده است.

شایان ذکر است کاخ صاحبقرانیه یکی از کاخ موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران است که بنای کنونی آن متعلق به دوره ناصرالدین شاه قاجار بوده و در دوره پهلوی دوم به عنوان محل کار و پذیرایی از مهمانان استفاده می شده است.

1