21 ژوئن 2024 - 03:09

تشدید گرمایش جهانی با جنگل کاری های انسانی

7 نوامبر 2015 - 11:40 dsfr.ir/hw5d2

تشدید گرمایش جهانی با جنگل کاری های انسانی
picofile.com
جنگل کاری

طبق یک تحقیق، جنگل کاری هایی که با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی انجام می شود ممکن است در نهایت منجر به گرم شدن بیشتر زمین شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیق جدید انجام شده به رهبری «تی دیویس برنارد» نشان دهنده تاثیرات بسیار زیاد تغییرات کربنی و غیرکربنی تغییر کاربری زمین​ها بر آب و هوای زمین است. تیم تحقیقاتی با استفاده از سیستم مدل زمین تهیه شده توسط IPCC و با توجه به سناریوهای آب و هوایی به دست آمده از برنامه نمایشگر، به بررسی اثرات جمعی گاز​های گلخانه ای پرداخته است.

نمایشگر اثرات جمعی برنامه​ ای است که سناریو​های مختلف آب​ و​ هوایی را به توجه به میزان تولید گاز​های چها​رگانه گلخانه ای پیش بینی می کند.

یافته ​های آنها نشان می دهد که جنگل کاری باعث گرم شدن بیشتر زمین می شود. دلیل این مسئله هم کاهش بازتاب زمین بر اثر جنگل کاری و تجمع گرما و ایجاد گرمایش محلی است. این تحقیق توصیه می کند که حفظ وضعیت فعلی کاربری زمین ها، ایجاد زمینه برای کاهش تولید گازهای گلخانه​ ای و ایجاد زمینه تاثیرگذاری مکانیسم های طبیعی بهترین راه حل مقابله با تغییرات اقلیمی است.

1