9 ژوئن 2024 - 23:24
مدیرکل فرودگاه مهرآباد خبر داد:

تشکیل ستاد عملیات زمستانی در فرودگاه مهرآباد

3 نوامبر 2015 - 11:40 dsfr.ir/e79tz

تشکیل ستاد عملیات زمستانی در فرودگاه مهرآباد
وب سایت فرودگاه مهرآباد
مانور برف روبی در فرودگاه مهرآباد

ستاد عملیات زمستانی فرودگاه بین المللی مهرآباد برای کنترل و مقابله با مشکلات ناشی از برف و یخبندان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد، علی رستمی مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: خدمات رسانی مطلوب فرودگاهی به مسافران از اولویت های این فرودگاه می باشد و بر استمرار آن در هر زمان و شرایطی تأکید کرد. وی آماده سازی تجهیزات و امکانات برف روبی، ایجاد محل نگهداری مواد ضدیخ به منظور رعایت استاندارد ها و جلوگیری از تبعات زیست محیطی، تهیه اوره و امکانات برف روبی و لایروبی محوطه ایرساید و لندساید به  منظور جمع آوری آب های سطحی و جلوگیری از آب گرفتگی محاوط و همچنین آموزش پرسنل عملیات زمستانی را در این اداره کل از اولویت های ستاد برف روبی فرودگاه مهرآباد عنوان کرد. رستمی تأکید کرد باید مانور برف روبی این فرودگاه به منظور آمادگی پرسنل عملیاتی و کنترل تجهیزات و امکانات فرودگاهی و شناسایی احتمالی نقاط ضعف سریعا در اولین فرصت اجرا  شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه فرودگاه مهرآباد به دلیل عملیات اجرایی در سطوح پروازی و محدودیت های موجود گفت: تمامی شرکت های هواپیمایی و هندلینگ کننده باید از تجهیزات و امکانات ایمنی برخوردار باشند و اصول و قواعد تعیین شده طبق دستورالعمل در این خصوص را رعایت نمایند. وی در پایان با اشاره به شروع عملیات زمستانی و تأخیر یا لغو احتمالی برخی پروازها بر لزوم پاسخگویی نمایندگان شرکت های هواپیمایی و هندلینگ کننده مستقر در فرودگاه بین المللی مهرآباد تأکید کرد.

این ستاد با برقراری جلسات منظم و تهیه و تدوین برنامه مدون، کلیه تجهیزات، امکانات و کاستی ها را شناسایی و در جهت برطرف ساختن آن ها اقدام کرده است و از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا توجیه  شرکت هندلینگ کننده، شناسایی محوطه هایی است که احتمال گرفتگی یا یخ زدگی دارند.

کلیه شرکت های هواپیمایی با حضور در جلسه یی مرتبط با این موضوع، با توضیحات و دستورالعمل های خاص در عملیات زمستانی آشنا شده و جهت اجرای آنها، اطلاعات لازم و به روز را کسب کردند.

به منظور آمادگی هرچه بیشتر، به زودی مقرر گردیده است مانوری با تجهیزات و نیروهای کامل مستقر در این اداره کل برگزار تا در زمینه خدمت رسانی و ایمنی پروازها در طول فصل سرما خللی وجود نداشته باشد ونیروهای دست اندر کار  این عملیات با آمادگی کامل اقدام به فعالیت کنند.

1