کشف استقرارهایی از هزاره ششم در سردشت

2 نوامبر 2015 - 17:00 dsfr.ir/et07c

کشف استقرارهایی از هزاره ششم در سردشت
میراث آریا
کاوش های نجات بخشی در محدوده سد سردشت

کاوش های نجات بخشی در محدوده سد سردشت پرده از استقرارهایی برداشت که قدمت آن ها در محوطه ای به نام باغی از هزاره ششم پیش از میلاد شروع شده و تحت عنوان فرهنگ های نوسنگی سفال و یا حاجی فیروز شناخته می شوند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، یوسف فلاحیان سرپرست هیات کاوش های نجات بخشی سد سردشت با اعلام این خبر گفت: حوزه رودخانه زاب کوچک منطبق بر منطقه سردشت یکی از حوزه های مهم باستان شناسی ایران محسوب می شود که استقرارهای مهمی از دوران پیش از تاریخ تا دوران تاریخی در آن شکل گرفته است.

به گفته این باستان شناس: در این منطقه به غیر از سابقه مطالعات باستان شناسی در تپه های تاریخی ربط تا کنون کاوش باستان شناسی دیگری انجام نگرفته است. از اواخر شهریور ماه امسال 5 تیم کاوشگر مرکب از اعضای باستان شناس زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به منظور مطالعه آثار تاریخی در این منطقه مشغول به فعالیت شده اند.

فلاحیان تصریح کرد: در این دوره ازکاوش، مطالعات ژئوفیزیک، نقشه برداری، کاوش های مطالعاتی و نجات بخشی و مطالعات مردم شناسی در محوطه های باغی، بالان، ملاوسو، بروه و نیسک آباد در حال انجام است. در همین مدت کوتاه کاوش در محوطه های یاد شده پرده از استقرارهایی برداشت که قدمت آن ها در محوطه ای به نام باغی از هزاره ششم پیش از میلاد شروع شده و به فرهنگ جوامع یکجا نشین کشاورز متعلق است که تحت عنوان فرهنگ های نوسنگی، سفال و یا حاجی فیروز مشخص می شوند.

فلاحیان گفت: با توجه به کشفیات اخیر می توان گفت که این منطقه محل تلاقی فرهنگی هایی از نقاط مرکزی و شمال غربی ایران نظیر فرهنگی های موسوم به دالما و یا حاجی فیروز از یک سو و فرهنگ های برخاسته از بین النهرین موسوم به سفال لبه واریخته و یا مربوط به دولت آشور از سوی دیگر با تاثیرگذاری محلی بوده است.

وی پژوهش های باستان شناسی در این منطقه را به دلیل تکمیل کورونولوژی آن دارای اهمیت به سزایی دانست و خاطرنشان ساخت که با توجه به کمبود مطالعات باستان شناسی پیشین در این محوطه اجرای این مطالعات اهمیت آن را در منطقه دوچندان می کند.

این باستان شناس تصریح کرد که شناسایی ادوار مختلف تاریخی و شیوه زندگی مردمان ساکن در این حوزه مهم و نجات بخشی برخی از این محوطه ها که به دلیل طرح های عمرانی در معرض خطر هستند، مهم ترین اهداف این پروژه را تشکیل می دهند.

کاوش های باستان شناسی نجات بخشی سد سردشت که با مجوز رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اواخر شهریور شروع شده است تا پایان آبان ادامه دارد.

1