17 آوریل 2024 - 14:43
با حضور مشاوران و اساتید سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)؛

کارگاه آمار و حساب های اقماری گردشگری برگزار می شود

28 اکتبر 2015 - 17:20 dsfr.ir/6q63h

کارگاه آمار و حساب های اقماری گردشگری با حضور مشاوران سازمان جهانی گردشگری می شود

کارگاه تخصصی و بین المللی «آمار و حساب های اقماری گردشگری» با تدریس اساتید و مشاوران سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) از تاریخ 9 لغایت 11 آبان ماه جاری در محل هتل باباطاهر تهران برگزار می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کارگاه سه روزه «آمار و حساب های اقماری گردشگری» که با حضور بیش از 80 نفز شرکت کننده از نهادهای فرابخشی مرتبط و نیز فعالین حوزه گردشگری کشور برگزار خواهد شد؛ اساتید سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) با تشریح چگونگی گردآوری حساب های اقماری گردشگری به عنوان یکی از شیوه های اندازه گیری شاخص های اقتصادی صنعت گردشگری تلاش خواهند کرد تا بر مبنای نظام حساب های ملی زمینه استخراج و بهره مندی از داده های متنوع آماری و در پی آن برنامه ریزی دقیق تر در این حوزه را سبب شوند.

با توجه به اینکه برونداد این نوع حساب ها، شاخص های کلی اقتصادی به شمار می آید؛ لذا مدرسین اعزامی از سوی سازمان جهانی جهانگردی تلاش خواهند کرد با انعکاس اقدامات بین المللی و اطلاعات به روز در این زمینه با آموزش چگونگی ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مورد نیاز، زمینه استخراج داده های آماری متنوع همچون مخارج گردشگری درون مرزی، برون مرزی، گردشگری داخلی، ارزش افزوده ناخالص مستقیم گردشگری، اشتغال در این صنعت و نیز سرمایه گذری ثابت ناخالص در حوزه گردشگری کشور را سبب شوند.

همچنین با توجه به تاثیر تعاملات فرابخشی در دستیابی به «آمار و حساب های اقماری» جلسه هماهنگی پیش از برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه با حضور بخش هایی چون مرکز آمار ایران، پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اساتید اعزامی از سوی سازمان جهانی جهانگردی و نیز مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری برگزار خواهد شد تا بر مبنای آن اثربخشی و خروجی قابل انتظار از کارگاه مورد نظر محقق گردد.

لازم به ذکر است بهره مندی از کارگاه مورد اشاره با معرفی نامه از دستگاه های مرتبط امکانپذیر است.

1